Utöka parkeringsplatserna på Saltholmen

(Källa: GT, 2018-03-27)

Parkeringsfrågan på Saltholmen har blivit till en hämsko för hela Södra skärgården. Det är inte rimligt med flera år långa kötider för en boendeparkering. Med vårt nya förslag lyckas vi även slå vakt om besöksparkeringen i området, skriver Shahbaz Khan (S), trafikkommunalråd i Göteborg.

Parkeringssituationen på Saltholmen är ett gammalt och välkänt problem. Antalet parkeringsplatser är helt enkelt för få. Under vintern har jag träffat företrädare för skärgårdsborna, vardagspendlare, politiskt aktiva såväl som flera djupt engagerade medborgare. Det har varit en tydlig och respektfull dialog om en fråga som under mycket lång tid inte fått en bra lösning.

På onsdag föreslår vi socialdemokrater att kommunstyrelsen ska fatta beslut om att utöka antalet parkeringsplatser för boende i Södra skärgården, och gå vidare med ett paket av lösningar för att förbättra parkeringssituationen och trafiksäkerheten i Saltholmen.

Förslaget handlar om att skapa nya parkeringar i lägen nära färjeterminalen, på platser som i dag i bästa läge används som båtuppställningar. Rent konkret innebär det att Grefabs platser för båtar vid Saltholmen omvandlas till boendeparkeringar. Båtuppställningsplatserna ska givetvis ersättas.

Saltholmen är en trång plats, dit alla färjor från Södra skärgårdens öar anländer, och är samtidigt noden för kollektivtrafiken och skärgårdens bilparkeringar. Det är där i stort sett alla vardagsresor till och från skärgården möts. Vi ser hur parkeringsfrågan till slut blivit en hämsko för Södra skärgården, där kötiden för en boendeparkering sträcker sig flera år. Det är inte rimligt.

Skärgårdsbornas boendeparkering ligger inte vid hemmet utan i själva verket vid en bytespunkt, där de måste passa en färja för att komma hem. De boende i skärgården har redan i dag bland de lägsta bilinnehaven i Göteborg men trots det råder en stor brist på parkeringar. Klart är att fler parkeringsplatser behövs.

Därför föreslår vi också att parkeringsbolaget får i uppdrag att utreda möjligheten att utöka antal parkeringsplatser på parkeringarna på Saltholmsgatan och Vikebacken.

Saltholmen är också en intensiv trafikplats, där trafikslagen och oskyddade trafikanter korsar varandra. Den behöver moderniseras. Därför föreslår vi även att Trafikkontoret skall ta ett helhetsgrepp över trafiksäkerheten för att kunna modernisera Saltholmen till en trygg och säker plats för alla att vistas och röra sig på.

Inför onsdagens beslut i kommunstyrelsen fanns två förslag på bordet. Det ena var ett dyrt och mycket omfattande ingrepp genom att spränga in ett garage i berget i Saltholmen. Det andra var att förskjuta alla besöksplatser från Saltholmen. Vi såg tidigt att ingendera av lösningarna höll måttet och inledde därför en dialog med engagerade föreningar och medborgare om en tredje väg fram, ur vilken vårt förslag nu tagit form.

Vi väljer att slå vakt om besöksparkeringen i området, för skärgården är en skatt för hela Göteborg. Det är en av våra mest unika och fantastiska miljöer och det är viktigt att skärgården är lättillgänglig för alla göteborgare och besökare. Vi vill inte tränga undan möjligheten att besöka Saltholmen med bil.

Saltholmen är en viktig knutpunkt, där kollektivtrafiken spelar en avgörande roll. Vi är glada att den färja vi bekostade i sommartrafiken mellan Saltholmen och Stenpiren var så framgångsrik att Västtrafik nu har valt att ta över driften säsongen runt. Det är en välkommen förbättring av kollektivtrafiken. Ju mer kollektivtrafiken utvecklas och enkelt når större delar av staden, desto mindre blir behovet att använda bilen i vardagen. Detta är också en plats där bilpool och andra mobilitetslösningar har goda förutsättningar eftersom skärgårdsbornas startpunkt är samlad till just Saltholmen snarare än utspridd. Därför föreslår vi socialdemokrater att också förbättra möjligheten för bilpooler och att samtidigt undersöka möjligheten att etablera ett lånecykelsystem i området.

Liksom kollektivtrafiken är bilen nödvändig för en levande skärgård och vardagspusslet för många av dem som bor där. Summan av mina samtal med boende och föreningar samt stadens utredningar är att vi nu äntligen kan ta kan ett stort och viktigt steg framåt i ett problem som pågått under en mycket lång tid. Därför tar vi nu initiativet till att lösa skärgårdsbornas parkering och bidra till en bättre fungerande vardag.

Shahbaz Khan (S)
Trafikkommunalråd i Göteborg

Parkering på Saltholmen/Långedrag – bakgrund, principer och konkreta förslag

SSIS har nu tagit fram ett PM som redovisar den bakgrund, de synpunkter och förslag som vi på olika sätt har fört fram till de av kommunens politiska partier som har visat intresse för frågan. SSIS har tillsammans med företrädare för Älvsborgs Egnahemsförening tagit initiativ till möten med ledande företrädare för kristdemokraterna, socialdemokraterna, moderaterna, miljöpartiet, liberalerna samt Martin Wannholt (partipolitiskt obunden ledamot i kommunstyrelsen). Samtliga möten har varit både positiva och konstruktiva. Vi har inte haft möjlighet att än så länge träffa vänsterpartiet, vägvalet, sverigedemokraterna eller feministiskt initiativ.

SSIS har nyligen inbjudits av såväl moderaterna som socialdemokraterna för fördjupade samtal. Socialdemokraterna mötte oss på Saltholmen för att på plats ta del av parkeringsfrågans omfattning och komplexitet. De efterfrågade därefter ett skriftligt underlag med synpunkter och förslag till lösningar. Denna PM omfattar den information och de synpunkter som SSIS har lämnat till olika politiska företrädare.

Här kan du läsa vårt PM!

Jan, 67 rasar mot kommunens parkeringspriser

(Källa: Expressen, 2017-12-15)

När det kommunala p-bolaget i Göteborg höjde priset på boendeparkeringar på Saltholmen med 10 procent för andra året i rad fick Jan Kaaling, 67, nog. Nu tar han upp striden med kommunen.

– De missbrukar en monopol-liknande situation här ute och kan höja priserna hela obehindrat. Det finns en falskhet i deras sätt att argumentera, säger han.

Styrsöbon Jan Kaaling, 67, möttes av en lapp från de kommunala Göteborgs Stads Parkering AB. På lappen stod det att priset på boendeparkering i området kommer att höjas från 720 kronor till 800 kronor vid årsskiftet.

– På lappen har de som anledning att de att de är utsatta för konkurrens av andra aktörer. Här på saltholmen finns de inga aktörer förutom dem. De missbrukar en monopol-liknande situation här ute och kan höja priserna hela obehindrat. Det finns en falskhet i deras sätt att argumentera, säger Jan.

”De följer inte sina egna principer”

2014 antog det kommunala parkeringsbolaget en policy som tillämpas runtom i kommunen. Med högre priser i stan, som sedan droppar av när man närmar sig ytterområdena. Tanken var att skapa en enhetlighet i parkeringspriserna, men enligt Jan har parkeringsbolaget misslyckats.

– På ställen som ligger ungefär lika långt bort från innerstan, som till exempel Hjällbo, kostar boendeparkeringen runt 200 spänn, alltså en fjärdedel av vad den kostar här. De följer inte sina egna principer, säger han.

Att boendeparkeringspriset påverkas av besöksparkeringspriset, beskriver ställer han sig också frågande till.

– För mig har de inget med varandra att göra, varför gör man så?, säger Jan.

Kommunen: ”Som att jämföra äpplen och päron”

Daniel Sandström är chef för Parkering Göteborg, och för honom är prisskillnaderna naturliga, hela kommunen är en enhet, menar han.

– Jag kan förstå att människor tycker det är konstigt att vi hänvisar till konkurrens på Saltholmen, men vi tittar inte på det som ett enskilt område utan vi tittar på hela Göteborg när vi beslutar om pris och där finns det massa andra aktörer. Vi som kommunalt bolag får inte och jobbar inte med att subventionera parkering och snedvrida marknaden. Vi är inte ensamma på parkeringsmarknaden i Göteborg., säger han.

Hur kommer det sig att det är dyrare på Saltholmen än i till exempel Hjällbo?

– Det är olika typer av parkeringserbjudanden som regleras på olika sätt. I vissa områden ingår parkeringen i fastigheten och debiteras på hyran, säger Daniel Sandström.

Är det som att jämföra äpplen och päron, menar du?

– Ja, säger Sandström.

Skärgårdsborna rasar mot nya parkeringshöjningar

(Källa: Göteborg Direkt, 2017-12-07)

Samtidigt som boende i centrala Göteborg får en 2,5 procentig höjning för boendeparkering nästa år, höjs parkeringsavgiften på Saltholmen med 10 procent. ” Den yttersta konsekvensen blir raka motsatsen till en levande och livskraftig skärgård”, säger en boende på Styrsö.

Parkeringsilskan på Saltholmen fortsätter. Skärgårdsborna känner sig diskriminerade och det senaste som skapar irritation är höjningen av de fasta parkeringarna från 720 kronor till 800 från och med nästa år.

– Två hållplatser bort, i Påvelund, kostar boendeparkering 200 spänn. Det är orimligt att vi ska ha samma kostnad som city och en mycket högre höjning, säger Anna Palmers som bor på Köpstadsö.

Det är kommunala Parkeringsbolaget som hyr ut parkeringar på Saltholmen. Daniel Sandström, chef för Parkering Göteborg, har förståelse för reaktionen vid prishöjningarna men menar att de eftersträvar en enhetlighet för alla deras parkeringar i Göteborg och följer styrelsens fattade beslut.

– Vår styrelse har beslutat om en prisstrategi som gäller för hela Göteborg inklusive Saltholmen. Prisstrategin bygger på att priset för att hyra en parkering är kopplat till besökstaxan i området.

Varför är det då dyrare på Saltholmen?

– Besökstaxan för området är en del av styrelsens beslut och därav följer priset av en hyrd plats. I vissa delar av Göteborg finns boendeparkering som är kopplat till gammal bebyggelse innan behovet av parkeringsplatser fanns i större utsträckning. Den typen av boendeparkering finns inte på Saltholmen.

Skärgårdsborna känner sig straffbeskattade och menar att de i stället borde lyftas fram som det positiva exemplet i stadens trafikstrategi att minska bilismen. De är också oroliga över vad prishöjningarna kan leda till.

– Skärgården håller på att utvecklas till Göteborgs ålderdomshem dit väldigt få unga flyttar. Parkeringssituationen hör ihop med det. Den yttersta konsekvensen blir raka motsatsen till en levande och livskraftig skärgård. Det är märkligt att Göteborgs Stad aktivt driver på en sådan utveckling, säger Jan Kaaling som bor på Styrsö.

Gör gärna inlägg på Facebookgruppen ”Parkeringsplatser på Saltholmen”

SSIS vill dela med sig av ett utdrag ur en mail-konversation med P-bolaget:

”Och till sist: ja, vi läser dagligen Parkeringsplatser på Saltholmen som en del av vår omvärldsbevakning.”

Så gör gärna inlägg på Facebookgruppen Parkeringsplatser på Saltholmen. Det är ytterligare ett sätt att få fram information till P-bolaget meddelar Patrik Gustavsson.

SSIS månadsmöte april 2017

På SSIS möte i april togs bland annat följande upp:

 • Bohusläns skärgårdsråd
 • Strategisk planering av skärgården och hur ska de lokala inflytandet säkerställas när stadsdelsorganen marginaliseras och sannolikt helt försvinner i närtid.
 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet här!

Fler parkeringsplatser för boende i Södra skärgården i sommar

I juni, juli och augusti får Parkeringsbolagets kunder också parkera på Grefabs 51 platser på Inre Hamnen på Saltholmen. Det kom de både bolagen överens om förra veckan. På så sätt ökar tillgängligheten till parkering för de boende i Södra skärgården. Enligt mätningar som genomfördes förra sommaren av nyttjandet av parkeringsplatserna kommer detta inte att påverka Grefabs kunders möjlighet att få parkering, då Grefabs båtkunder även kan parkera på Aspholmen och Yttre Hamnen.

Läs mer här!

Info om Parkeringsbolagets styrelsebeslut 10 februari

I dag fattade Parkeringsbolaget några beslut som ska förbättra parkeringssituationen på Saltholmen, för dig som bor i Södra skärgården. Besluten ska genomföras snarast för att vara klara till sommarsäsongen.

 • Besöksparkeringen på Kallbadhuset, 35 platser, omvandlas till parkering bara för dig som har p-tillstånd på Saltholmen året om.
 • Slingan blir parkering bara för besökare året om.
 • En lastplats på Saltholmen Inre hamnen skapas för att glass- och brödkiosken och alla andra. Att kunna lassa och lossa sina varor är en förutsättning för dem att bedriva sin verksamhet.
 • Dygnstaxa på Saltholmen tas bort och dygnstaxan i Långedrag höjs till 50 kr.
 • Fem platser på Yttre Hamnen storleksanpassas och upplåts som förhyrda plastertill personer som är folkbokförda i Södra skärgården och innehar tillstånd för rörelsehindrade.
 • Två platser på Slingan skapas för besöksparkering för personer med tillstånd för rörelsehindrade med maxtid 48 timmar.
 • En kö för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade införs.
 • Vi, tillsammans med trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret, ska titta på hur vi kan förbättra cykelparkeringsmöjligheterna på Saltholmen.

Här nedan har vi samlat några vanliga frågor och svar:
170203 Fråga-svar_handling Saltholmen.docx

Här kan du se hela handlingen till styrelsen.

(Källa Göteborgs Stads Parkeringsbolag, 2017)

Parkeringsbolagets arbetsgrupp 12 januari 2017

Nu är anteckningarna från sjunde mötet med arbetsgruppen för parkeringar hos Göteborgs Stads Parkeringsbolag klara. Mötet hade fokus på lösningar på Saltholmen/Långedrag på såväl lång som kort sikt vad gäller

 • Optimering av befintliga platser
 • Sammanfattning åtgärder som kan genomföras på kort sikt
 • Terminalfrågan
 • TPULS-utredningen

Minnesanteckningarna är gjorda av Parkeringsbolaget.
Läs minnesanteckningarna från mötet här!