Begäran om ändrat kösystem för södra skärgårdens parkeringsbehov

Den 11 juli 2016 skickade SSIS in en hemställan till Göteborgs Stads Parkeringsbolag gällande begäran om ändrat kösystem mm för södra skärgårdens parkeringsbehov. Skrivelsen gick även med kopia till Göteborgs Stads Kommunstyrelse.

Se skrivelsen i sin helhet på nedanstående länk.

Begäran om ändrat kösystem för södra skärgårdens parkeringsbehov

 

SSIS månadsmöte juli

På SSIS möte i juli diskuterade man bland annat följande:

  • riktlinjer för verksamheten
  • informations- och kommunikationskanaler
  • parkeringsfrågan gällande uppsägningar mm
  • besöksberedskapen för turism
  • skolan i skärgården

Man rapporterade även från:

  • möte med representanter från Långedrag och Saltholmen
  • möte med Göteborgs Stad och pågående TPUSS-utredning (Trafik- och parkeringsutredningsfrågan Södra Skärgården)
  • Styrsö i samverkans möte med skärgårdsutvecklare Annica Berg

På mötet togs beslut om att från SSIS sida göra en skrivelse till Göteborgs Stads Parkeringsbolag angående uppsägningarna.

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

SSIS mötesanteckningar juli 2016