SSIS månadsmöte december 2018

På SSIS möte i december togs bland annat följande upp:

 • SSIS organisationsform
 • Boendeparkering – parkeringstal
 • Skolfrågan
 • Fraktstöd
 • Ö-dialogen
 • Rapporter från öarna
 • Byggnation av hyreslägenheter Donsö – konsekvensanalys trafik
 • Toaletter för besökare i sommar

Läs anteckningarna i sin helhet här!

Besökstoaletter i Södra skärgården

Just nu pågår en förstudie kring lösning av offentliga  i Göteborgs Södra Skärgård. Syftet är att ta fram en långsiktig och hållbar lösning för besökare.

Målet är att de ska fylla följande nyttor:

 • innovativa
 • miljövänliga
 • jämställda
 • icke diskriminerande
 • tillgängliga

Förstudien ska vara klar och presenteras i februari 2018 och görs av Utvecklingsavdelningen, SDF Västra Göteborg, Göteborgs Stad samt finansieras av Leader Södra Bohuslän.

Här kan du läsa mer om arbetet som pågår!

 

SSIS månadsmöte oktober 2017

På SSIS möte i oktober togs bland annat följande upp:

 • Förstudie besökstoaletter i skärgården
 • Parkeringsplatser Saltholmen/Långedrag, TPULS nästa steg
 • Framtidsplanering och fortsatt dialog med Göteborgs Stad
 • Inbjudan av företrädare från Bohusläns skärgårdsråd, BSR

SSIS månadsmöte september 2017

På SSIS möte i september togs bland annat följande upp:

 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag, TPULS samt synpunkter på Thyréns rapport
 • Toaletter i skärgården för besökare
 • Diskussion om hur vi tar frågan om framtidsplaneringen vidare
 • Inbjudan av företrädare från Bohusläns skärgårdsråd