SSIS månadsmöte december 2018

På SSIS möte i december togs bland annat följande upp:

 • SSIS organisationsform
 • Boendeparkering – parkeringstal
 • Skolfrågan
 • Fraktstöd
 • Ö-dialogen
 • Rapporter från öarna
 • Byggnation av hyreslägenheter Donsö – konsekvensanalys trafik
 • Toaletter för besökare i sommar

Läs anteckningarna i sin helhet här!

SSIS månadsmöte februari 2018

På SSIS möte i februari togs bland annat följande upp:

 • Formalisering av SSIS
 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag – samtal med politiken
 • Skolfrågan (Styrsöskolan)
 • Inbjudan till Bohusläns Skärgårdsråds årsstämma
 • Rapporter från öarna
 • Trafikbryggor
 • Fraktstödet till Södra Skärgården

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet här!

SSIS månadsmöte oktober 2017

På SSIS möte i oktober togs bland annat följande upp:

 • Förstudie besökstoaletter i skärgården
 • Parkeringsplatser Saltholmen/Långedrag, TPULS nästa steg
 • Framtidsplanering och fortsatt dialog med Göteborgs Stad
 • Inbjudan av företrädare från Bohusläns skärgårdsråd, BSR