Info om Parkeringsbolagets styrelsebeslut 10 februari

I dag fattade Parkeringsbolaget några beslut som ska förbättra parkeringssituationen på Saltholmen, för dig som bor i Södra skärgården. Besluten ska genomföras snarast för att vara klara till sommarsäsongen.

  • Besöksparkeringen på Kallbadhuset, 35 platser, omvandlas till parkering bara för dig som har p-tillstånd på Saltholmen året om.
  • Slingan blir parkering bara för besökare året om.
  • En lastplats på Saltholmen Inre hamnen skapas för att glass- och brödkiosken och alla andra. Att kunna lassa och lossa sina varor är en förutsättning för dem att bedriva sin verksamhet.
  • Dygnstaxa på Saltholmen tas bort och dygnstaxan i Långedrag höjs till 50 kr.
  • Fem platser på Yttre Hamnen storleksanpassas och upplåts som förhyrda plastertill personer som är folkbokförda i Södra skärgården och innehar tillstånd för rörelsehindrade.
  • Två platser på Slingan skapas för besöksparkering för personer med tillstånd för rörelsehindrade med maxtid 48 timmar.
  • En kö för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade införs.
  • Vi, tillsammans med trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret, ska titta på hur vi kan förbättra cykelparkeringsmöjligheterna på Saltholmen.

Här nedan har vi samlat några vanliga frågor och svar:
170203 Fråga-svar_handling Saltholmen.docx

Här kan du se hela handlingen till styrelsen.

(Källa Göteborgs Stads Parkeringsbolag, 2017)