Fler parkeringsplatser för boende i Södra skärgården i sommar

I juni, juli och augusti får Parkeringsbolagets kunder också parkera på Grefabs 51 platser på Inre Hamnen på Saltholmen. Det kom de både bolagen överens om förra veckan. På så sätt ökar tillgängligheten till parkering för de boende i Södra skärgården. Enligt mätningar som genomfördes förra sommaren av nyttjandet av parkeringsplatserna kommer detta inte att påverka Grefabs kunders möjlighet att få parkering, då Grefabs båtkunder även kan parkera på Aspholmen och Yttre Hamnen.

Läs mer här!

Info om Parkeringsbolagets styrelsebeslut 10 februari

I dag fattade Parkeringsbolaget några beslut som ska förbättra parkeringssituationen på Saltholmen, för dig som bor i Södra skärgården. Besluten ska genomföras snarast för att vara klara till sommarsäsongen.

  • Besöksparkeringen på Kallbadhuset, 35 platser, omvandlas till parkering bara för dig som har p-tillstånd på Saltholmen året om.
  • Slingan blir parkering bara för besökare året om.
  • En lastplats på Saltholmen Inre hamnen skapas för att glass- och brödkiosken och alla andra. Att kunna lassa och lossa sina varor är en förutsättning för dem att bedriva sin verksamhet.
  • Dygnstaxa på Saltholmen tas bort och dygnstaxan i Långedrag höjs till 50 kr.
  • Fem platser på Yttre Hamnen storleksanpassas och upplåts som förhyrda plastertill personer som är folkbokförda i Södra skärgården och innehar tillstånd för rörelsehindrade.
  • Två platser på Slingan skapas för besöksparkering för personer med tillstånd för rörelsehindrade med maxtid 48 timmar.
  • En kö för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade införs.
  • Vi, tillsammans med trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret, ska titta på hur vi kan förbättra cykelparkeringsmöjligheterna på Saltholmen.

Här nedan har vi samlat några vanliga frågor och svar:
170203 Fråga-svar_handling Saltholmen.docx

Här kan du se hela handlingen till styrelsen.

(Källa Göteborgs Stads Parkeringsbolag, 2017)