Parkeringsbolaget förtydligar sina villkor för parkering på Saltholmen och Långedrag

Parkeringsbolaget har noterat att det finns många frågor om det villkorsdokument som skickades ut till boende i Södra skärgården som har förhyrd parkeringsplats eller parkeringstillstånd på Saltholmen och i Långedrag. I det bifogade dokumentet finns en del klargöranden.

FAQ Villkorsdokument Saltholmen Långedrag_2016-09-30.pdf

Protest mot Parkeringsbolagets villkorsändring vid Saltholmen/Långedrag

SSIS har gjort en skrivelse till Göteborgs Stads Parkeringsbolag med kopia till Göteborgs Stads Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktiges gruppledare gällande protest mot Parkeringsbolagets villkorsändring vid Saltholmen/Långedrag.

Se skrivelsen i sin helhet på nedanstående länk.

Protest mot Parkeringsbolagets villkorsändring vid Saltholmen/Långedrag

SSIS månadsmöte september

På SSIS möte i september togs bland annat följande upp:

  • Södra skärgården som turistdestination
  • Parkeringsfrågan med rapporter från möten med bland annat kommunalråd Johan Nyhus (S), Parkeringsbolagets arbetsgrupp samt Ö-dialogen.
  • TPUSS (Trafik- och parkeringsutredning Södra Skärgården
  • TPULS (Trafik- och parkeringsutredning Långedrag/Saltholmen

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

SSIS mötesanteckningar september 2016

Riktlinjer

Här är de beslutade riktlinjerna för SSIS verksamhet

SSIS är en informell organisation med syfte att tillvarata och driva frågor av gemensamt intresse för samtliga helårsbebodda öar i Göteborgs södra skärgård. För att SSIS ska kunna driva en fråga gäller konsensusprincipen, d v s samtliga öar måste stå bakom. Om en eller flera öar i en fråga står emot de övriga, ska inte SSIS driva den frågan vidare. Det blir då upp till varje ö att driva sin mening vidare för egen del eller tillsammans med någon eller några av de övriga öarna.

Varje ö har utsett två företrädare med uppdrag att gemensamt företräda öns intressen inom ramen för SSIS verksamhet. Om företrädarna från någon ö sinsemellan har motstridiga uppfattningar, är det inte SSIS´ sak att avgöra frågan. Varje ö:s företrädare bör alltså försöka komma fram till en gemensam hållning innan beslut kan tas i SSIS´ styrelse.

SSIS är ett forum för samlade och avstämda synpunkter från respektive ö. Synpunkter från enskilda organisationer/personer ska inte riktas direkt till SSIS, utan i första hand till respektive ö:s samverkansorganisation, eller om en sådan saknas, till en eller de båda företrädarna för ön.

Nytt uppdragsdirektiv för Trafik och parkeringsutredningen Långedrag och Saltholmen

Göteborgs Stad har skrivit ett nytt uppdragsdirektiv för det som förut hette TPUSS.

I våras fattade Kommunfullmäktige beslut om parkeringsfrågorna i Saltholmen och på Saltholmen, som bland annat innebar att möjligheten att hyra en förhyrd parkeringsplats skulle finnas kvar och att färjeterminalen även fortsättningsvis ska vara placerad på Saltholmen.

Trafik- och parkeringsutredningen Södra Skärgåden (TPUSS) behövde då ses över och förtydligas. Det har nu skett. Utredningen heter numera TPULS (Trafik- och parkeringsutredningen Långedrag och Saltholmen). Se PDF nedan.

Kontaktperson: Carolin Folkeson, Stadsbyggnadskontoret
carolin.folkeson@sbk.goteborg.se

Här kan du läsa det nya direktivet

Kontaktpersoner

Följande personer är SSIS utsedda representanter:

Asperö | Per Myrén och Åsa Bernlo – du når dem på mailadress aspero(at)livskraftigskärgård.se

Brännö | Peter Näslund – du når honom på mailadress branno(at)livskraftigskärgård.se

Donsö | Håkan Broberg och Marianne Bergman – du når dem på mailadress donso(at)livskraftigskärgård.se

Köpstadsö | Anna Palmers och Patrik Gustavsson – du når dem på mailadress kopstadso(at)livskraftigskärgård.se

Styrsö | Jan Kaaling och Gustaf Asplund – du når dem på mailadress styrso(at)livskraftigskärgård.se

Vrångö | Jan Kristensson och Jörgen Julin – du når dem på mailadress vrango(at)livskraftigskärgård.se

 

Vill du komma i kontakt med hela SSIS (samtliga öars representanter) så kan du maila på kontakt(at)livskraftigskärgård.se