Nytt uppdragsdirektiv för Trafik och parkeringsutredningen Långedrag och Saltholmen

Göteborgs Stad har skrivit ett nytt uppdragsdirektiv för det som förut hette TPUSS.

I våras fattade Kommunfullmäktige beslut om parkeringsfrågorna i Saltholmen och på Saltholmen, som bland annat innebar att möjligheten att hyra en förhyrd parkeringsplats skulle finnas kvar och att färjeterminalen även fortsättningsvis ska vara placerad på Saltholmen.

Trafik- och parkeringsutredningen Södra Skärgåden (TPUSS) behövde då ses över och förtydligas. Det har nu skett. Utredningen heter numera TPULS (Trafik- och parkeringsutredningen Långedrag och Saltholmen). Se PDF nedan.

Kontaktperson: Carolin Folkeson, Stadsbyggnadskontoret
carolin.folkeson@sbk.goteborg.se

Här kan du läsa det nya direktivet