SSIS månadsmöte september

På SSIS möte i september togs bland annat följande upp:

  • Södra skärgården som turistdestination
  • Parkeringsfrågan med rapporter från möten med bland annat kommunalråd Johan Nyhus (S), Parkeringsbolagets arbetsgrupp samt Ö-dialogen.
  • TPUSS (Trafik- och parkeringsutredning Södra Skärgården
  • TPULS (Trafik- och parkeringsutredning Långedrag/Saltholmen

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

SSIS mötesanteckningar september 2016