SSiS månadsmöte januari 2017

På SSIS möte i januari togs bland annat följande upp:

  • Skol- och utbildningsfrågan i södra skärgården
  • Skärgården som turistdestination
  • Strategisk planering kring samverkan i Södra Skärgården
  • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

Fortsätt läsa SSiS månadsmöte januari 2017

Ny symbol för SSIS

Ett märke som påminner om plimsoll – som ska förhindra fartyg att sjunka genom rätt balans, vilket kan fungera som metafor för södra skärgården. Symbolen har även vatten/vågor i sig som tillsammans med mittlinjen i plimsollmärket bildar texten SSIS.

Riktlinjer

Här är de beslutade riktlinjerna för SSIS verksamhet

SSIS är en informell organisation med syfte att tillvarata och driva frågor av gemensamt intresse för samtliga helårsbebodda öar i Göteborgs södra skärgård. För att SSIS ska kunna driva en fråga gäller konsensusprincipen, d v s samtliga öar måste stå bakom. Om en eller flera öar i en fråga står emot de övriga, ska inte SSIS driva den frågan vidare. Det blir då upp till varje ö att driva sin mening vidare för egen del eller tillsammans med någon eller några av de övriga öarna.

Varje ö har utsett två företrädare med uppdrag att gemensamt företräda öns intressen inom ramen för SSIS verksamhet. Om företrädarna från någon ö sinsemellan har motstridiga uppfattningar, är det inte SSIS´ sak att avgöra frågan. Varje ö:s företrädare bör alltså försöka komma fram till en gemensam hållning innan beslut kan tas i SSIS´ styrelse.

SSIS är ett forum för samlade och avstämda synpunkter från respektive ö. Synpunkter från enskilda organisationer/personer ska inte riktas direkt till SSIS, utan i första hand till respektive ö:s samverkansorganisation, eller om en sådan saknas, till en eller de båda företrädarna för ön.

Kontaktpersoner

Följande personer är SSIS utsedda representanter:

Asperö | Per Myrén och Åsa Bernlo – du når dem på mailadress aspero(at)livskraftigskärgård.se

Brännö | Peter Näslund – du når honom på mailadress branno(at)livskraftigskärgård.se

Donsö | Håkan Broberg och Marianne Bergman – du når dem på mailadress donso(at)livskraftigskärgård.se

Köpstadsö | Anna Palmers och Patrik Gustavsson – du når dem på mailadress kopstadso(at)livskraftigskärgård.se

Styrsö | Jan Kaaling och Gustaf Asplund – du når dem på mailadress styrso(at)livskraftigskärgård.se

Vrångö | Jan Kristensson och Jörgen Julin – du når dem på mailadress vrango(at)livskraftigskärgård.se

 

Vill du komma i kontakt med hela SSIS (samtliga öars representanter) så kan du maila på kontakt(at)livskraftigskärgård.se

Vår uppgift

Vid ett konstituerande möte bildades ”Södra Skärgården I Samverkan” (SSIS) den 14 juni 2016. SSIS uppgift är i huvudsak att tillvarata och driva gemensamma frågor för de befolkningsmässigt största öarna i Göteborgs södra skärgård (Donsö, Styrsö, Brännö, Asperö, Vrångö och Köpstadsö).

SSIS består av två företrädare för var och en av de ovan nämnda öarna, således 12 personer. De är utsedda från respektive ö, utifrån dialog mellan företrädare för föreningar, företag, samfund, etc. för att skapa så bred förankring som möjligt på respektive ö. Sammantaget utgör SSIS därmed det mest representativa företrädarskapet som för närvarande finns för Göteborgs södra skärgård.

SSIS uppgift är att driva frågor av gemensamt intresse för södra skärgårdens öar i syfte att bidra till en levande och livskraftig skärgård till gagn för såväl Göteborgs stad som södra skärgården. SSIS är ett fristående och partipolitiskt obundet organ. SSIS är ett forum, en plattform för gemensamma skärgårdsfrågor.

Uppstart av SSIS

I maj 2016 hölls ett uppstartsmöte inför bildandet av ett forum för en god  utveckling av södra skärgårdens framtid. Syftet med mötet var ett förberedande samtal utan formell beslutsrätt inför ett eventuellt kommande konstituerande möte för bildandet av ett gemensamt intresseorgan för hela södra skärgården.

På nedanstående länk kan du läsa anteckningarna från mötet.

SSIS inför uppstartsmöte maj 2016