SSiS månadsmöte januari 2017

På SSIS möte i januari togs bland annat följande upp:

  • Skol- och utbildningsfrågan i södra skärgården
  • Skärgården som turistdestination
  • Strategisk planering kring samverkan i Södra Skärgården
  • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet här!