Skärgårdstankar april 2024

Nu börjar det bli svårt att förneka att våren är här. Självklart, eftersom vi nu går över i april, så blev det ett tillfälligt abrupt slut på vårkänslorna när snö kom tillbaka. Ytterst tillfälligt, men tillräckligt för att man ska bli lite sur. Mest utanpå dock, inget kan stoppa den inre glädjen när våren väl är på gång. För visst njuter man av att höra fåglarna föra liv igen, se gässen flyga stiligt i formation, notera att det skjuter små gröna skott på häckar och buskar, och till med att det kommer upp daggmaskar på asfalten, tyvärr för dem, och av allt som börjar röra på sig och leva igen. Trots allt elände som vi dagligen får rapporter om från den vida världen så är det svårt att inte vara förtjust i livet. Det är vår och sommaren som kommer, allt blir lite lättare.

Skärgårdsbor bryr sig om
När jag går i skogarna på Styrsö, vilket jag gör i hög grad för min ytterst pigga hund anser att han behöver mycket motion samtidigt som jag åker snålskjuts på det, ja, då blir jag så imponerad av det som gjorts och görs på frivilligbasis. Här på Styrsö har vi ju en grupp äldre, Stigfinnarna, som bygger stigar och fixar och donar för att ge oss en vardag av hög kvalitet. På de andra öarna i skärgården finns liknande grupper och initiativ, det är inte en subkultur på Styrsö, men det är ett särskilt sätt att se på sin egen fysiska omgivning, sitt vardagsområde. Detta att bry sig om och engagera sig tror jag är kännetecknande för grupper som bor mer eller mindre isolerat. Skärgården är naturligtvis inte den enda området varken i Göteborg eller i Sverige där sådana initiativ finns, men det skiljer oss förmodligen från de flesta i vår stad. Och det helt enkelt beroende på att vi har en annorlunda livsmiljö, vi är delvis avstängda från resten av staden, och vi har därför tagit initiativ för att ta hand om saker själva. Representanter i Ö-dialogen har nu tagit fasta på det och börjat på allvar diskutera hur vi ska arbeta för att mer leda den dialogen, istället för att kallas in till staden 6 gånger om året och bli matade med stadens synpunkter.

Styrsö Stigfinnare i tagen

Svårt att nå politiken
För de senaste månaderna har vi inom SSIS har haft samtal med de olika politiska partierna, och då slagits vi av politikernas oförmåga att se behoven som vi diskuterar bara utifrån helt medmänskliga vinklar. Istället verkar det ofta vara viktigare att ha en egen linje och gärna se till att den andra färggrupperingens förslag inte går igenom. Denna eviga markering av partipolitiska ställningstaganden istället för att resonera om de allmängiltiga behoven som finns är inte särskilt produktivt. För oss i skärgården, där det sällan blir partipolitiska ställningstaganden i diskussioner om de problem eller behov vi har, känns det som en ganska improduktiv attityd. Alltså, dags att ta initiativ lokalt!

Politiker markerar egna ståndpunkter

För vi inser att det ofta är för att de, våra kära politiker, inte riktigt begriper vad det innebär att bo i skärgården. Vi behöver ofta påminna dem om att vi inte har all den normala service som man har i staden. Vi har inte alla de alternativ som står till buds på andra sidan vattnet, det kan gälla hemtjänst, alternativa skolor, enkla kommunikationer när som helst med stor möjlighet att välja arbeten, parkeringsnormer, närhet till kulturutbud, mm. Vi har fina klippor att sola på om sommaren och fint vatten runtom, det är fint. Men många i staden tror att bo i skärgården är som att bo i Långedrag eller Askim. Vi vet ju att det inte är så, men vi älskar vår skärgård och har valt att leva där.

Då kan man ställa krav på våra politiker att de också ser till att lösa de särskilda problem som uppstår i skärgården, utan att slåss om dem. Tack och lov gick sanningen upp för de flesta när det gällde Asperöskolan, trots att det kommer att kosta staden lite extra så verkar den nu få vara kvar. Kostnaden för att lägga ner den och långsamt börja döda skärgården skulle bli mycket större. Staden hävdar att den vill ha en livskraftig skärgård. Det kan kosta något mer men den kommer också att bli lönsam om man gör rätt.

Det kan vi diskutera vidare om nästa gång! Njut av våren, även när den är lite seg, och njut av skärgårdsbefolkningens vilja att ta hand om sin egen skatt, sin miljö och sin kultur!

Gustaf