Parkeringsbolagets arbetsgrupp 12 januari 2017

Nu är anteckningarna från sjunde mötet med arbetsgruppen för parkeringar hos Göteborgs Stads Parkeringsbolag klara. Mötet hade fokus på lösningar på Saltholmen/Långedrag på såväl lång som kort sikt vad gäller

  • Optimering av befintliga platser
  • Sammanfattning åtgärder som kan genomföras på kort sikt
  • Terminalfrågan
  • TPULS-utredningen

Minnesanteckningarna är gjorda av Parkeringsbolaget.
Läs minnesanteckningarna från mötet här!

SSiS månadsmöte januari 2017

På SSIS möte i januari togs bland annat följande upp:

  • Skol- och utbildningsfrågan i södra skärgården
  • Skärgården som turistdestination
  • Strategisk planering kring samverkan i Södra Skärgården
  • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

Fortsätt läsa SSiS månadsmöte januari 2017