Visste du att…?

Här finns rykande färsk statistik över Göteborgs Södra Skärgård hämtade från Göteborgsbladet. Du hittar bland annat:

 • folkmängd
 • personer i snitt per hushåll
 • bilinnehav
 • medelinkomst
 • andel födda i utlandet
 • befolkningsförändring
 • personer i långtidsberoende
 • arbetslöshet
 • bostäder (ägarkategorier, nybyggnation)
 • självförsörjningsgrad
 • utbildningsnivå

Källa: Statistik och Analys, Göteborgs stadsledningskontor

Strategimöte

I dag har SSIS haft sitt första strategimöte. Syftet var att lyfta blicken och arbeta fram en gemensam målbild som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Agendan för dagen innehöll följande:

 • Effektkedja för en livskraftig skärgård – en visuell översiktsbild för de frågor vi driver och varför de är viktiga
 • Utskott och arbetsgrupper – initiativ till fokusgrupper som driver olika frågor
 • Diskussion kring behov av samordning, koordinering och uppföljning gällande skärgårdsfrågor gentemot kommunens förvaltningar och bolag
 • Ny organisationsform – förslag till stadgar och presentationsmaterial
 • Mötesschema för höstens fortsatta arbete

Vi tackar Pensionat Skäret för att vi fick möjligheten att hålla konferensen hos er! Fantastiska lokaler, bemötande, mat och dryck.