SSIS månadsmöte september 2017

På SSIS möte i september togs bland annat följande upp:

  • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag, TPULS samt synpunkter på Thyréns rapport
  • Toaletter i skärgården för besökare
  • Diskussion om hur vi tar frågan om framtidsplaneringen vidare
  • Inbjudan av företrädare från Bohusläns skärgårdsråd