Gör gärna inlägg på Facebookgruppen ”Parkeringsplatser på Saltholmen”

SSIS vill dela med sig av ett utdrag ur en mail-konversation med P-bolaget:

”Och till sist: ja, vi läser dagligen Parkeringsplatser på Saltholmen som en del av vår omvärldsbevakning.”

Så gör gärna inlägg på Facebookgruppen Parkeringsplatser på Saltholmen. Det är ytterligare ett sätt att få fram information till P-bolaget meddelar Patrik Gustavsson.