Parkeringsbolagets arbetsgrupp 9 november

Nu är anteckningarna från femte mötet med arbetsgruppen för parkeringar hos Göteborgs Stads Parkeringsbolag klara. Minnesanteckningarna är gjorda av Parkeringsbolaget. Bifogat finns även ett par bilagor som diskuterades i gruppen.

Läs minnesanteckningarna från mötet här!

Parkeringsbolagets ägardirektiv och parkerinspolicy.pdf

Skrivelse från Älvsborgs Egnahemsförening gällande lösningar på kort sikt