Skärgårdsmissnöje med höjda p-avgifter

(Källa: Göteborgs-Posten, 2017-12-20)

För andra året i rad höjer det kommunala Parkeringsbolaget avgifterna på Saltholmen med tio procent. Något som skapar ilska bland de boende i Södra skärgården. 
– Jag anser att P-bolaget missbrukar en monopolliknande situation, säger Styrsöbon Jan Kaaling.

 

Nästa år kommer priset för förhyrda parkeringsplatser vid Saltholmen att höjas från 720 till 800 kronor i månaden. Det är andra året i rad som avgifterna höjs med omkring tio procent i området. Men trots stort missnöje har de boende i Södra skärgården i princip inget annat val än att betala.

– Parkeringsbolaget är de enda som finns här i närheten. Man får åka in till Påvelund för att få alternativ. Det är rätt långt bort. Så vi sitter i händerna på dem, säger Patrik Gustavsson som bor på Köpstadsö.

– De har monopolställning här ute, vilket de naturligtvis vet om. Hittar man inte en parkering på natten kommer man inte hem. Då får man ta in på hotell eller bo hos släktingar, säger Jan Kaaling som inte ser några sakliga skäl till höjningen.

Dyrare än i Majorna

Han hänvisar till Parkeringsbolagets egen prisstrategi där Göteborg delas in i fyra zoner beroende på hur centralt läget är. Enligt den ligger Saltholmen i den fjärde och sista zonen. Men trots det är priset högre än ett antal parkeringar som ligger närmare city.

– Det finns till och med parkeringshus på Karl Johansgatan som har lägre avgift än oss – och ett parkeringshus har ju betydligt högre standard än en markparkering. Hur kan man motivera att ett läge så här mycket längre ut är mer attraktivt? säger Jan Kaaling.

Enligt Daniel Sandström på Göteborgs Stads parkering har prishöjningen sin grund i olika strategibeslut som styrelsen tagit. Bland annat om zonindelningen 2010.

– Och 2014 beslutade de om prisstrategi. Det innebär att vi kopplar tillstånd och förhyrda platser till besöksparkeringen i de olika zonerna. I samband med att de tar beslut om budget beslutar de också om prishöjningar. Det är vad vi har genomfört nu, säger han och menar att det de inte kan göra någon skillnad mellan olika kunder.

Att de boende i Södra Skärgården inte har något alternativ till parkeringarna på Saltholmen säger han inte spelar någon roll.

– Om styrelsen tar beslut att behandla de annorlunda kan vi göra det. Men i vårt ägardirektiv står det att vi ska skapa ett enhetligt kunderbjudande. Det innebär att vi behandlar alla lika. Fram till det förändras så kommer vi inte göra det helt enkelt, säger Daniel Sandström.

Jan, 67 rasar mot kommunens parkeringspriser

(Källa: Expressen, 2017-12-15)

När det kommunala p-bolaget i Göteborg höjde priset på boendeparkeringar på Saltholmen med 10 procent för andra året i rad fick Jan Kaaling, 67, nog. Nu tar han upp striden med kommunen.

– De missbrukar en monopol-liknande situation här ute och kan höja priserna hela obehindrat. Det finns en falskhet i deras sätt att argumentera, säger han.

Styrsöbon Jan Kaaling, 67, möttes av en lapp från de kommunala Göteborgs Stads Parkering AB. På lappen stod det att priset på boendeparkering i området kommer att höjas från 720 kronor till 800 kronor vid årsskiftet.

– På lappen har de som anledning att de att de är utsatta för konkurrens av andra aktörer. Här på saltholmen finns de inga aktörer förutom dem. De missbrukar en monopol-liknande situation här ute och kan höja priserna hela obehindrat. Det finns en falskhet i deras sätt att argumentera, säger Jan.

”De följer inte sina egna principer”

2014 antog det kommunala parkeringsbolaget en policy som tillämpas runtom i kommunen. Med högre priser i stan, som sedan droppar av när man närmar sig ytterområdena. Tanken var att skapa en enhetlighet i parkeringspriserna, men enligt Jan har parkeringsbolaget misslyckats.

– På ställen som ligger ungefär lika långt bort från innerstan, som till exempel Hjällbo, kostar boendeparkeringen runt 200 spänn, alltså en fjärdedel av vad den kostar här. De följer inte sina egna principer, säger han.

Att boendeparkeringspriset påverkas av besöksparkeringspriset, beskriver ställer han sig också frågande till.

– För mig har de inget med varandra att göra, varför gör man så?, säger Jan.

Kommunen: ”Som att jämföra äpplen och päron”

Daniel Sandström är chef för Parkering Göteborg, och för honom är prisskillnaderna naturliga, hela kommunen är en enhet, menar han.

– Jag kan förstå att människor tycker det är konstigt att vi hänvisar till konkurrens på Saltholmen, men vi tittar inte på det som ett enskilt område utan vi tittar på hela Göteborg när vi beslutar om pris och där finns det massa andra aktörer. Vi som kommunalt bolag får inte och jobbar inte med att subventionera parkering och snedvrida marknaden. Vi är inte ensamma på parkeringsmarknaden i Göteborg., säger han.

Hur kommer det sig att det är dyrare på Saltholmen än i till exempel Hjällbo?

– Det är olika typer av parkeringserbjudanden som regleras på olika sätt. I vissa områden ingår parkeringen i fastigheten och debiteras på hyran, säger Daniel Sandström.

Är det som att jämföra äpplen och päron, menar du?

– Ja, säger Sandström.

Skärgården till centrum – varje dag

(Källa Göteborg Direkt, 2017-12-09)

Nu permanentas skärgårdsturerna mellan Saltholmen och Lindholmen och Stenpiren. Samtidigt utökar Styrsöbolaget sin kapacitet och köper in två nya fartyg. Men visionerna är större än så.

Från och med måndag, 11 december, blir det turer mellan Södra skärgården och centrum varje dag. De två senaste åren har göteborgare och turister kunnat åka sträckan på somrarna men nu blir turerna permanenta.

– Det innebär att skärgårdsborna kan pendla hela vägen in till stan. I vissa lägen kan man lämna bilen hemma och åka hela vägen till Lindholmen eller Stenpiren. Om du ska till Lindholmen konkurrerar vi direkt med tiden. Alltså i jämförelse med att byta till spårvagn och buss. Jag hoppas verkligen att öborna utnyttjar detta och visar att detta behövs, säger Bertil Pevantus, vd på Styrsöbolaget som utför trafiken på uppdrag av Västtrafik.

Alla de här turerna kommer gå via Saltholmen. Kan det bli aktuellt med turer direkt mellan centrum och skärgården?

– Det hade också varit ett sätt att köra. Men alla turerna i den nya vintertidtabellen går som sagt via Saltholmen så man kan byta beroende på vilken ö man ska till. Vi får se hur det här utvecklar sig i framtiden, säger Bertil Pevantus.

Samtidigt som Styrsöbolagets uppdrag växer har de nu köpt in två nya fartyg, M/S Walona och M/S Lagnö. M/S Walona, som nu döps om till M/S Kungsö, har de senaste åren kört charter, bland annat mellan Stenpiren och Vinga. M/S Lagnö är ett fraktfartyg som främst kommer transportera bilar och gods till södra skärgården. I nuläget finns inte planer på att köpa in fler fartyg.

– Just nu klarar vi den trafiken vi har. Men jag tror på en utveckling med kollektivtrafik på vatten. Göteborg har stora möjligheter till det, säger Bertil Pevantus.

Vad har du för vision?

– Jag har en vision om att knyta ihop skärgårdstrafiken med älvtrafiken, då skapar vi en helhet. Det gör vi delvis genom Stenpirentrafiken men det finns ytterligare potential till att utveckla både skärgårdstrafik och älvtrafik, säger Bertil Pevantus.

 

Skrivelse till Kommunstyrelsen från Ö-dialogen

Till kommunstyrelsens ledamöter

Med anledning av tjänsteutlåtandet ”Redovisning av kommunfullmäktigs uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag”, vill vi framföra följande:

Förslaget till beslut under punkt ett strider mot fullmäktiges uppdrag från maj 2016, i avseende att bereda boende och verksamma möjlighet till en egen p-plats på Saltholmen. I likhet med kommunfullmäktige motsätter vi oss bestämt att de förhyrda platserna omvandlas till tillståndsplatser. Det skulle ytterligare komplicera den ansträngda situationen för boende och verksamma. Företrädare för öborna har i en så kallad parkeringsgrupp redan belyst denna problematik i dialog med Göteborgs Stad Parkering AB, och vi är därför förvånade att den lyfts upp som ett förslag till beslut.

Vi motsätter oss också en ökad prisdifferentiering. Priserna för en p-plats på Saltholmen är redan idag alldeles för höga i jämförelse med andra liknande områden i staden, sett till avstånd från centrum. Ytterligare prishöjningar skulle innebära smärtgränsen för många. Vi har svårt att förstå vad som föranleder förslagen, då öborna redan idag har betydligt färre bilar per invånare jämfört med Göteborgssnittet. Däremot ställer vi oss bakom att samtliga platser på Saltholmen reserveras för boende och verksamma i skärgården, vilket är ett positivt förslag.

I texten framkommer flera felaktiga siffror om antalet tillgängliga p-platser varför vi nedan skickar med uppgifter som dels belyser ovan nämnda bilinnehav och dels tillgång på möjliga platser.

Med vänliga hälsningar,
Ledamöterna i Ö-dialogen

genom ordförande Marianne Bergman och Jan Kaaling, Styrsö.

Närvarande
Marianne Bergman KD, ordförande
Eva Sunden M
Henrik Munck MP
Anette Bernhardsson S
Niklas Hall Sekreterare
John Granqvist Styrsö
Jan Kaaling Styrsö
Karin Sandström Asperö
Thomas Larsson Asperö
Ingemar Taube Asperö
Leif Sjöberg Vrångö
Patrik Gustavsson Köpstadsö
Håkan Broberg Donsö
Benny Fhager Donsö

 

Ett samarbete som gör skärgården tillgänglig för fler

(Källa: go:teborg&co, 2017-12-07)

Genom att sätta in båtturer mellan Stenpiren och öarna kan fler göteborgare och turister enklare ta sig mellan skärgården och city. Satsningen att knyta ihop skärgården med stan ännu bättre inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 startade sommaren 2016. Tack vare ett samarbete mellan Styrsöbolaget och Västtrafik blir, från och med måndag 11 december, båtlinjen permanent. Året runt varje vardag.

I samband med Västtrafiks nya vintertidtabell, som startar i december 2017, knyts Södra Skärgården och stan ännu närmre varandra. Båtar kommer gå från Stenpiren och Lindholmspiren till Södra Skärgården med en tur fram och tillbaka på morgonen samt en tur på eftermiddagen.

− Vår vision har sedan länge varit att skapa ett Göteborg med skärgård. Nu när Stenpiren är färdig är det helt naturligt att åka direkt till och från city vilket avlastar Saltholmen. Vi vill ge göteborgarna och turisterna fler möjligheter att komma ut till skärgården och öborna en möjlighet att pendla till city, säger Bertil Pevantus, VD för Styrsöbolaget.

”Tillgänglig skärgård” är en jubileumssatsning inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 utifrån göteborgarnas önskan att komma närmare vattnet. Det startades 2014 som ett samarbete mellan stadsdelen Västra Göteborg, Öckerö kommun och Göteborg & Co med målbilden: År 2021 ska det vara enkelt att nå hav och skärgård. Skärgårdsbåtar går från Stenpiren med täta avgångar och genom utökat samarbete får fler tillgång till Göteborgs Skärgård. Det skapar möjligheter och tillväxt inom såväl turism som andra näringar.

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Kontakt:

Annica Berg, Göteborgs Skärgård, annica.berg@ockero.se 070-258 52 09

Ellinor Svensson, Styrsöbolaget, ellinor.svensson@styrsobolaget.se 031-69 64 04

Västtrafik presstjänst, press@vasttrafik.se 0771-41 43 99

Therese Brusberg, Göteborg & Co, Göteborgs 400-årsjubileum 2021,

therese.brusberg@goteborg.com 031-368 40 90

Skärgårdsborna rasar mot nya parkeringshöjningar

(Källa: Göteborg Direkt, 2017-12-07)

Samtidigt som boende i centrala Göteborg får en 2,5 procentig höjning för boendeparkering nästa år, höjs parkeringsavgiften på Saltholmen med 10 procent. ” Den yttersta konsekvensen blir raka motsatsen till en levande och livskraftig skärgård”, säger en boende på Styrsö.

Parkeringsilskan på Saltholmen fortsätter. Skärgårdsborna känner sig diskriminerade och det senaste som skapar irritation är höjningen av de fasta parkeringarna från 720 kronor till 800 från och med nästa år.

– Två hållplatser bort, i Påvelund, kostar boendeparkering 200 spänn. Det är orimligt att vi ska ha samma kostnad som city och en mycket högre höjning, säger Anna Palmers som bor på Köpstadsö.

Det är kommunala Parkeringsbolaget som hyr ut parkeringar på Saltholmen. Daniel Sandström, chef för Parkering Göteborg, har förståelse för reaktionen vid prishöjningarna men menar att de eftersträvar en enhetlighet för alla deras parkeringar i Göteborg och följer styrelsens fattade beslut.

– Vår styrelse har beslutat om en prisstrategi som gäller för hela Göteborg inklusive Saltholmen. Prisstrategin bygger på att priset för att hyra en parkering är kopplat till besökstaxan i området.

Varför är det då dyrare på Saltholmen?

– Besökstaxan för området är en del av styrelsens beslut och därav följer priset av en hyrd plats. I vissa delar av Göteborg finns boendeparkering som är kopplat till gammal bebyggelse innan behovet av parkeringsplatser fanns i större utsträckning. Den typen av boendeparkering finns inte på Saltholmen.

Skärgårdsborna känner sig straffbeskattade och menar att de i stället borde lyftas fram som det positiva exemplet i stadens trafikstrategi att minska bilismen. De är också oroliga över vad prishöjningarna kan leda till.

– Skärgården håller på att utvecklas till Göteborgs ålderdomshem dit väldigt få unga flyttar. Parkeringssituationen hör ihop med det. Den yttersta konsekvensen blir raka motsatsen till en levande och livskraftig skärgård. Det är märkligt att Göteborgs Stad aktivt driver på en sådan utveckling, säger Jan Kaaling som bor på Styrsö.