Skärgårdsborna rasar mot nya parkeringshöjningar

(Källa: Göteborg Direkt, 2017-12-07)

Samtidigt som boende i centrala Göteborg får en 2,5 procentig höjning för boendeparkering nästa år, höjs parkeringsavgiften på Saltholmen med 10 procent. ” Den yttersta konsekvensen blir raka motsatsen till en levande och livskraftig skärgård”, säger en boende på Styrsö.

Parkeringsilskan på Saltholmen fortsätter. Skärgårdsborna känner sig diskriminerade och det senaste som skapar irritation är höjningen av de fasta parkeringarna från 720 kronor till 800 från och med nästa år.

– Två hållplatser bort, i Påvelund, kostar boendeparkering 200 spänn. Det är orimligt att vi ska ha samma kostnad som city och en mycket högre höjning, säger Anna Palmers som bor på Köpstadsö.

Det är kommunala Parkeringsbolaget som hyr ut parkeringar på Saltholmen. Daniel Sandström, chef för Parkering Göteborg, har förståelse för reaktionen vid prishöjningarna men menar att de eftersträvar en enhetlighet för alla deras parkeringar i Göteborg och följer styrelsens fattade beslut.

– Vår styrelse har beslutat om en prisstrategi som gäller för hela Göteborg inklusive Saltholmen. Prisstrategin bygger på att priset för att hyra en parkering är kopplat till besökstaxan i området.

Varför är det då dyrare på Saltholmen?

– Besökstaxan för området är en del av styrelsens beslut och därav följer priset av en hyrd plats. I vissa delar av Göteborg finns boendeparkering som är kopplat till gammal bebyggelse innan behovet av parkeringsplatser fanns i större utsträckning. Den typen av boendeparkering finns inte på Saltholmen.

Skärgårdsborna känner sig straffbeskattade och menar att de i stället borde lyftas fram som det positiva exemplet i stadens trafikstrategi att minska bilismen. De är också oroliga över vad prishöjningarna kan leda till.

– Skärgården håller på att utvecklas till Göteborgs ålderdomshem dit väldigt få unga flyttar. Parkeringssituationen hör ihop med det. Den yttersta konsekvensen blir raka motsatsen till en levande och livskraftig skärgård. Det är märkligt att Göteborgs Stad aktivt driver på en sådan utveckling, säger Jan Kaaling som bor på Styrsö.