SSIS månadsmöte oktober

På SSIS möte i oktober togs bland annat följande upp:

  • Rapport från Parkeringsbolagets arbetsgrupp 21 oktober
  • Inspel till Parkeringsbolagets nästa arbetsgruppsmöte 9 november där man kommer att diskutera lösningar för parkering på Saltholmen och Långedrag på kort sikt. SSIS ger förslag på relativt enkla åtgärder.
  • Parkeringsbolagets svar på SSIS skrivelser redovisas.
  • Initiativ till gemensam framställan med Älvsborgs Egnahemsförening till TPULS-utredningen.
  • Befolkningsutvecklingen i södra skärgården.
  • Önskemål om strategisk utvecklingsplan för södra skärgården.

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

SSIS mötesanteckningar oktober 2016

 

Befolkningsutvecklingen, vad fick den att vända?

Hur arbetar vi för att vända den tillbaka? Lutz Ewert, expert på befolkningsstatistik och delområdesutveckling, ger oss fakta om södra skärgårdens befolkningsutveckling, vad som präglar den jämfört med andra områden och vilken utveckling vi har att se fram emot (om det rullar på som hittills). Både intressant, oro- och tankeväckande för oss alla.

Här kan du läsa mer!