SSIS månadsmöte februari 2018

På SSIS möte i februari togs bland annat följande upp:

  • Formalisering av SSIS
  • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag – samtal med politiken
  • Skolfrågan (Styrsöskolan)
  • Inbjudan till Bohusläns Skärgårdsråds årsstämma
  • Rapporter från öarna
  • Trafikbryggor
  • Fraktstödet till Södra Skärgården

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet här!