Samverkan kring Saltholmen med Älvsborgs Egnahemsförening

Under hösten har SSIS fått kontakt och bra dialog med Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF) där syftet har varit att försöka skapa förståelse och samsyn för varandras behov kring en livskraftig skärgårdsmiljö såväl i Södra Skärgården som kring Saltholmsområdet.

Dialogen föll väl ut och resulterade i en gemensam skrivelse som skall fungera som en utgångspunkt och plattform för vidare gemensam action i frågan.

Här kan du läsa mer!

 

Fler parkeringsplatser för boende i Södra skärgården i sommar

I juni, juli och augusti får Parkeringsbolagets kunder också parkera på Grefabs 51 platser på Inre Hamnen på Saltholmen. Det kom de både bolagen överens om förra veckan. På så sätt ökar tillgängligheten till parkering för de boende i Södra skärgården. Enligt mätningar som genomfördes förra sommaren av nyttjandet av parkeringsplatserna kommer detta inte att påverka Grefabs kunders möjlighet att få parkering, då Grefabs båtkunder även kan parkera på Aspholmen och Yttre Hamnen.

Läs mer här!