Samverkan kring Saltholmen med Älvsborgs Egnahemsförening

Under hösten har SSIS fått kontakt och bra dialog med Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF) där syftet har varit att försöka skapa förståelse och samsyn för varandras behov kring en livskraftig skärgårdsmiljö såväl i Södra Skärgården som kring Saltholmsområdet.

Dialogen föll väl ut och resulterade i en gemensam skrivelse som skall fungera som en utgångspunkt och plattform för vidare gemensam action i frågan.

Här kan du läsa mer!