Fler parkeringsplatser för boende i Södra skärgården i sommar

Pressmeddelande från Parkeringsbolaget och Grefab

I juni, juli och augusti får Parkeringsbolagets kunder också parkera på Grefabs 51 platser på Inre Hamnen på Saltholmen. Det kom de både bolagen överens om förra veckan. På så sätt ökar tillgängligheten till parkering för de boende i Södra skärgården. Enligt mätningar som genomfördes förra sommaren av nyttjandet av parkeringsplatserna kommer detta inte att påverka Grefabs kunders möjlighet att få parkering, då Grefabs båtkunder även kan parkera på Aspholmen och Yttre Hamnen.

Under sommarmånaderna konkurrerar Södra skärgårdens boende och besökare om samma parkeringsplatser på Saltholmen. För att förbättra situationen öppnar därför Grefab upp sina parkeringsplatser på Inre Hamnen även för boende i Södra skärgården. Detta som ett resultat av ett utökat samarbete bolagen emellan.

– Vi ska båda bolag självklart göra vad vi kan för att underlätta situationen för de boende i Södra skärgården, säger Arne Lindström (V), ordförande i Grefabs styrelse. Ett sätt är att erbjuda dessa 51 platser i Inre Hamnen till de boende.

Han får medhåll av förste vice ordförande i Parkeringsbolagets styrelse, Gertrud Ingelman (V): – Det känns mycket bra att vi kommit fram till detta och förhoppningsvis gör det livet lite lättare för de boende i skärgården.

Behovet av långtidsparkering för besökare har också ökat i området. Dygnstaxa finns i Långedrag och Grefab kommer införa dygnstaxa på Hinsholmen.

– Tanken är att besökare som parkerar under längre tid gör det en bit bort från Saltholmen. Det gör att besökare som parkerar kort tid kommer kunna hitta plats närmare båtarna till Södra skärgården i större utsträckning än tidigare, säger Gertrud Ingelman.

För att på lång sikt lösa parkeringsfrågan pågår T-Puls ( trafik- och parkeringsutredning Saltholmen/Långedrag) som ska komma med förslag på åtgärder till sommaren.

Arne Lindström, ordförande (V), GrefabGertrud Ingelman, vice ordförande (V), Göteborgs Stads Parkering AB

Fakta

  • Från 1 juni till 31 augusti samnyttjar Grefabs båtkunder och Parkeringsbolagets kunder Grefabs yta Inre Hamnen.
  • Från 1 november till 14 aprilparkerar endast Parkeringsbolagets kunder på Inre Hamnen
  • Övrig tid är det enbart Grefabs båtkunder som parkerar på Grefabs yta Inre hamnen.

För mer information:

Maria Berntsson, kommunikationschef, Göteborgs Stads Parkerings AB, 031- 774 37 49

Karin Fredell, kommunikationsansvarig, Grefab, 031 – 368 58 05

Pressmeddelandet i sin helhet finns här!