Unikt skärgårdsbidrag försvinner

Det unika skärgårdsbidraget för frakten till Södra Skärgården försvinner. Detta skriver ETC Göteborg om idag.

I flera år har fraktkostnaderna för gods till Södra skärgården till stor del täckts av ett statligt bidrag. Men nu är stödet på väg att försvinna, något Donsös ICA-handlare Yngve Höglund oroar sig över. ”Ska vi ha en levande skärgård och landsbygd är detta ett måste”, säger han till ETC.

Frågan utreds nu av Trafikkontoret och väntas tas upp på trafiknämndens möte den 21 mars. SSIS arbetar på olika fronter för att motverka ett eventuellt negativt beslut.

Välkommen S-vängning om Saltholmen

(Källa: Expressen, 2018-03-29)

Hur ska Socialdemokraterna kunna driva frågan om fler parkeringsplatser på Saltholmen i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, undrar kristdemokraterna David Lega och Hampus Hagman.

Parkeringssituationen på Saltholmen är ett gammalt problem, som nu äntligen verkar närma sig en lösning. Bristen på p-platser är en bidragande orsak till att skärgården inte kunnat utvecklas på samma sätt som övriga Göteborg, vilket vi bland annat ser i statistik över befolkningssammansättningen. Därför är det mycket positivt att också Socialdemokraterna nu ser att antalet parkeringsplatser behöver bli fler. Vi röstade, vid sidan av de förslag alliansen hade, också för de förslag som Socialdemokraterna lade fram på veckans kommunstyrelsesammanträde för att utöka antalet parkeringsplatser.

Det har inte låtit likadant när frågan varit aktuell tidigare. När Parkeringsbolaget ville ta bort de fasta platserna vikta för boende i södra skärgården lyckades en knapp majoritet i kommunfullmäktige stoppa detta, trots att Socialdemokraterna stödde förslaget om att ta bort de fasta platserna. Därför är vi väldigt nöjda med att Socialdemokraterna nu verkar svänga.

För de som bor i skärgården saknas möjlighet till parkering på eller nära den egna fastigheten. Därför ligger parkeringarna i stället på Saltholmen och i Långedrag. För de som reser till eller från Södra skärgården är parkeringen en del av resan. Förutsägbarhet i detta moment är viktigt. De boende behöver veta att det finns en parkeringsplats och hur lång tid det tar att röra sig från p-platsen till båten, för att kunna planera resan. Då är fasta parkeringsplatser en förutsättning. Vi noterar att Socialdemokraterna inte ger svar på detta och undrar om de kommer att arbeta för att de fasta platserna ska vara kvar?

Det måste också påpekas att Socialdemokraterna står själva med sina förslag, utan sina rödgröna samarbetspartners. Miljöpartiet riktade i tisdags hård kritik mot S för de förslag de lagt fram. Även detta väcker frågor. Kommer S att kunna driva detta även framöver, i det fall göteborgarna skulle ge de rödgröna fortsatt förtroende? Miljöpartiet och Vänsterpartiet har snarare drivit linjen, hittills tillsammans med S, att antalet p-platser ska bli färre. P-talen har successivt tryckts ner i hela staden, och bristen på platser är ett problem långt utanför södra skärgården.

Skärgården ska vara levande för boende och verksamma året om. Vi vill ha kvar de fasta p-platserna och antalet platser behöver bli fler. Vi vill släppa fram de som vill bygga i skärgården, och vi vill förstärka det glesbygdsstöd som välfärden i skärgården har i dag så att verksamheterna ska fungera också i framtiden. Allt detta hänger ihop för att skärgården ska leva och utvecklas. Detta har länge varit, och är även i fortsättningen, vårt besked till skärgårdsborna.

David Lega (KD)
Oppositionsråd i Göteborg

Hampus Hagman (KD)
Riksdagskandidat och ledamot i Byggnadsnämnden

 

 

Nu ska p-platserna på Saltholmen bli fler

Skärgårdsborna kan få fasta p-platser på Saltholmen. Dessutom vill politikerna att båtuppställningsplatser görs om till p-platser för de boende.
– Om vi inte skapar förutsättningar för folk att leva och verka i Skärgården kan vi heller inte skapa förutsättningar för turismen, säger kommunalrådet David Lega (KD).

Som GP tidigare berättat vill S att båtuppställningsplatser i Saltholmen görs om till parkeringar för boende i Södra Skärgården och att båtägarna får andra platser istället. Det handlar om runt 70 parkeringar.

Förslaget klubbades igenom på onsdagens kommunstyrelsesammanträde.

Dessutom vann S-förslaget att utreda hur ytterligare 50-100 p-platser i Långedrag kan tas fram.

– Folk kan ta vagnen två hållplatser, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

Man kommer också behålla 93 besöksparkeringar som föreslogs omvandlas till boendeparkeringar.

Alliansen: Det räcker inte

Men det räcker inte, enligt Alliansen som fick igenom sitt förslag om att de boende behöver fasta p-platser.

– Vi vill ha en nära och levande skärgård, för skärgården, näringslivet och turismen. Det närmar vi oss nu, säger David Lega (KD).

Parkerings- och trafiksituationen vid Saltholmen har länge varit akut. Idag måste de boende i skärgården köa i flera år för en parkeringsplats. För två år sedan tillsattes en utredning om hur situationen skulle förbättras och hur de boende skulle kunna erbjudas en egen p-plats. Men utredningen la aldrig fram något förslag om fasta platser. Det skulle vara dyrt och påverka miljön rejält att bygga ett tillräckligt stort parkeringshus, enligt utredningen.

– Vi tror inte på att spränga i berget, säger Ann-Sofie Hermansson (S).

Stadsledningskontoret föreslog istället att alla förhyrda platser ska omvandlas till tillståndsplatser där man får ställa sig i mån av plats.

LÄS MER: Så vill politikerna få fram fler p-platser på Saltholmen

Boendeparkeringar ska utredas

Alliansen är kritisk till att de boende i Södra skärgården inte skulle få möjlighet att hyra en egen parkeringsplats. På onsdagens kommunstyrelsemöte vann deras förslag om en ny utredning av hur de boende ska få fasta platser tas fram.

– Det beslutet vi fattade idag är väldigt bra för skärgården. Men skärgårdsborna kan inte sova lugnt förrän valet är klart, säger David Lega.

V, MP och S röstade emot förslaget.

– Det viktiga är att skapa fler platser, även till dem som inte är bofasta. Vi tror att det här är en mer pragmatisk lösning, säger Ann-Sofie Hermansson.

(Källa: Göteborgs-Posten, 2018-03-28)

Så vill politikerna få fram fler p-platser på Saltholmen

Ta bort båtuppställningsplatserna för att ge plats för fler bilar. Det föreslår Socialdemokraterna för att lösa p-problemen på Saltholmen.

För få platser för de boende. Och en halvt kaotisk situation en varm sommardag när folk som vill ta sig ut till öarna letar efter p-plats. Parkeringssituationen på Saltholmen har varit ett akut problem under en längre tid.

För närmare två år sedan fattade kommunfullmäktige beslutet att utreda hur den ska kunna förbättras. Utredningen blev klar i november, men sedan dess har ärendet återkommande bordlagts av kommunstyrelsen – eftersom ingen är riktigt nöjd.

Till onsdagens möte har Socialdemokraterna lagt fram ett nytt förslag till lösning, där den bärande delen handlar om att ta bort de båtuppställningsplatser som Grefab har i dagsläget för att skapa fler platser.

Båtägarna får andra platser

– Båtplatserna har ett premiumläge, närmast färjeterminalen. Det känns inte rätt prioriterat att använda den marken till båtar som tas upp någon gång per år, säger Shahbaz Khan, kommunalråd (S), med ansvar för trafikfrågor.

Båtägare som berörs av den föreslagna förändringen ska, om den blir verklighet, erbjudas andra platser istället.

Hur många det skulle frigöra är oklart. Shahbaz Khan bedömer antalet till omkring 75 stycken, vilket är för få för att vara hela lösningen på p-frågan. Socialdemokraterna vill därför också utreda möjligheten att skapa fler platser på Saltholmsgatan och Vikebacken, etablera lånecykelsystem i området samt verka för utökad bilpool.

Hampus Magnusson, kommunalråd (M), tycker att Socialdemokraternas förslag är ”ganska bra”.

– Det är ett försök att göra det bättre för de boende i skärgården, men det når inte riktigt ända fram.

Skärgårdsborna måste få egen plats

Han är positiv till att omvandla båtuppställningsplatser och de andra konkreta åtgärder som Socialdemokraterna föreslår och tycker att de är värda att gå vidare på.

– Men de som bor i skärgården måste erbjudas en egen plats. Det går inte att åka runt och leta efter en plats med barn och matkassar i bilen och se färjan gå, säger han.

När fullmäktige fattade beslut i frågan för två år sedan handlade en del av det utredningsuppdrag man lade just om att se till att boende erbjuds möjlighet att hyra en egen plats. Men något sådant förslag finns inte i utredningen, som istället slår fast att det skulle kosta stora belopp samt göra stora ingrepp i miljön att bygga ett tillräckligt stort parkeringshus. Man pekar också på att det är tveksamt om den smala vägen ut till Saltholmen skulle kunna svälja så mycket tillkommande trafik.

– Där har tjänstemännen inte gjort sitt jobb. Därför vill vi återremittera ärendet, säger Hampus Magnusson.

MP vill sprida skärgårdstrafiken

Miljöpartiet har en lite annan ingång i frågan och menar att det viktigaste är att få bort besöksparkeringarna från ytan längst ut på Saltholmen. I dag åker många besökare runt på Saltholmen utan att hitta en ledig p-plats, vilket genererar onödig trafik. Därför vill partiet öronmärka de platser som finns där till boende – och hänvisa besökare till Långedrag.

– Därifrån får ta en promenad eller en spårvagnstur. Det är två hållplatser, säger Ulf Kamne, kommunalråd (MP).

Miljöpartiet föreslår också att man på sikt ska titta på möjligheterna att sprida skärgårdstrafiken, så att man också kan åka från Fiskebäck, så att belastningen på Saltholmen inte skulle vara lika stor.

– Det finns ingen utredning eller så om det än, men vi tror inte att det skulle vara en så stor sak att göra det, säger Ulf Kamne.

(Källa: Göteborgs-Posten, 2018-03-28)

 

Utöka parkeringsplatserna på Saltholmen

(Källa: GT, 2018-03-27)

Parkeringsfrågan på Saltholmen har blivit till en hämsko för hela Södra skärgården. Det är inte rimligt med flera år långa kötider för en boendeparkering. Med vårt nya förslag lyckas vi även slå vakt om besöksparkeringen i området, skriver Shahbaz Khan (S), trafikkommunalråd i Göteborg.

Parkeringssituationen på Saltholmen är ett gammalt och välkänt problem. Antalet parkeringsplatser är helt enkelt för få. Under vintern har jag träffat företrädare för skärgårdsborna, vardagspendlare, politiskt aktiva såväl som flera djupt engagerade medborgare. Det har varit en tydlig och respektfull dialog om en fråga som under mycket lång tid inte fått en bra lösning.

På onsdag föreslår vi socialdemokrater att kommunstyrelsen ska fatta beslut om att utöka antalet parkeringsplatser för boende i Södra skärgården, och gå vidare med ett paket av lösningar för att förbättra parkeringssituationen och trafiksäkerheten i Saltholmen.

Förslaget handlar om att skapa nya parkeringar i lägen nära färjeterminalen, på platser som i dag i bästa läge används som båtuppställningar. Rent konkret innebär det att Grefabs platser för båtar vid Saltholmen omvandlas till boendeparkeringar. Båtuppställningsplatserna ska givetvis ersättas.

Saltholmen är en trång plats, dit alla färjor från Södra skärgårdens öar anländer, och är samtidigt noden för kollektivtrafiken och skärgårdens bilparkeringar. Det är där i stort sett alla vardagsresor till och från skärgården möts. Vi ser hur parkeringsfrågan till slut blivit en hämsko för Södra skärgården, där kötiden för en boendeparkering sträcker sig flera år. Det är inte rimligt.

Skärgårdsbornas boendeparkering ligger inte vid hemmet utan i själva verket vid en bytespunkt, där de måste passa en färja för att komma hem. De boende i skärgården har redan i dag bland de lägsta bilinnehaven i Göteborg men trots det råder en stor brist på parkeringar. Klart är att fler parkeringsplatser behövs.

Därför föreslår vi också att parkeringsbolaget får i uppdrag att utreda möjligheten att utöka antal parkeringsplatser på parkeringarna på Saltholmsgatan och Vikebacken.

Saltholmen är också en intensiv trafikplats, där trafikslagen och oskyddade trafikanter korsar varandra. Den behöver moderniseras. Därför föreslår vi även att Trafikkontoret skall ta ett helhetsgrepp över trafiksäkerheten för att kunna modernisera Saltholmen till en trygg och säker plats för alla att vistas och röra sig på.

Inför onsdagens beslut i kommunstyrelsen fanns två förslag på bordet. Det ena var ett dyrt och mycket omfattande ingrepp genom att spränga in ett garage i berget i Saltholmen. Det andra var att förskjuta alla besöksplatser från Saltholmen. Vi såg tidigt att ingendera av lösningarna höll måttet och inledde därför en dialog med engagerade föreningar och medborgare om en tredje väg fram, ur vilken vårt förslag nu tagit form.

Vi väljer att slå vakt om besöksparkeringen i området, för skärgården är en skatt för hela Göteborg. Det är en av våra mest unika och fantastiska miljöer och det är viktigt att skärgården är lättillgänglig för alla göteborgare och besökare. Vi vill inte tränga undan möjligheten att besöka Saltholmen med bil.

Saltholmen är en viktig knutpunkt, där kollektivtrafiken spelar en avgörande roll. Vi är glada att den färja vi bekostade i sommartrafiken mellan Saltholmen och Stenpiren var så framgångsrik att Västtrafik nu har valt att ta över driften säsongen runt. Det är en välkommen förbättring av kollektivtrafiken. Ju mer kollektivtrafiken utvecklas och enkelt når större delar av staden, desto mindre blir behovet att använda bilen i vardagen. Detta är också en plats där bilpool och andra mobilitetslösningar har goda förutsättningar eftersom skärgårdsbornas startpunkt är samlad till just Saltholmen snarare än utspridd. Därför föreslår vi socialdemokrater att också förbättra möjligheten för bilpooler och att samtidigt undersöka möjligheten att etablera ett lånecykelsystem i området.

Liksom kollektivtrafiken är bilen nödvändig för en levande skärgård och vardagspusslet för många av dem som bor där. Summan av mina samtal med boende och föreningar samt stadens utredningar är att vi nu äntligen kan ta kan ett stort och viktigt steg framåt i ett problem som pågått under en mycket lång tid. Därför tar vi nu initiativet till att lösa skärgårdsbornas parkering och bidra till en bättre fungerande vardag.

Shahbaz Khan (S)
Trafikkommunalråd i Göteborg

Skärgårdsmissnöje med höjda p-avgifter

(Källa: Göteborgs-Posten, 2017-12-20)

För andra året i rad höjer det kommunala Parkeringsbolaget avgifterna på Saltholmen med tio procent. Något som skapar ilska bland de boende i Södra skärgården. 
– Jag anser att P-bolaget missbrukar en monopolliknande situation, säger Styrsöbon Jan Kaaling.

 

Nästa år kommer priset för förhyrda parkeringsplatser vid Saltholmen att höjas från 720 till 800 kronor i månaden. Det är andra året i rad som avgifterna höjs med omkring tio procent i området. Men trots stort missnöje har de boende i Södra skärgården i princip inget annat val än att betala.

– Parkeringsbolaget är de enda som finns här i närheten. Man får åka in till Påvelund för att få alternativ. Det är rätt långt bort. Så vi sitter i händerna på dem, säger Patrik Gustavsson som bor på Köpstadsö.

– De har monopolställning här ute, vilket de naturligtvis vet om. Hittar man inte en parkering på natten kommer man inte hem. Då får man ta in på hotell eller bo hos släktingar, säger Jan Kaaling som inte ser några sakliga skäl till höjningen.

Dyrare än i Majorna

Han hänvisar till Parkeringsbolagets egen prisstrategi där Göteborg delas in i fyra zoner beroende på hur centralt läget är. Enligt den ligger Saltholmen i den fjärde och sista zonen. Men trots det är priset högre än ett antal parkeringar som ligger närmare city.

– Det finns till och med parkeringshus på Karl Johansgatan som har lägre avgift än oss – och ett parkeringshus har ju betydligt högre standard än en markparkering. Hur kan man motivera att ett läge så här mycket längre ut är mer attraktivt? säger Jan Kaaling.

Enligt Daniel Sandström på Göteborgs Stads parkering har prishöjningen sin grund i olika strategibeslut som styrelsen tagit. Bland annat om zonindelningen 2010.

– Och 2014 beslutade de om prisstrategi. Det innebär att vi kopplar tillstånd och förhyrda platser till besöksparkeringen i de olika zonerna. I samband med att de tar beslut om budget beslutar de också om prishöjningar. Det är vad vi har genomfört nu, säger han och menar att det de inte kan göra någon skillnad mellan olika kunder.

Att de boende i Södra Skärgården inte har något alternativ till parkeringarna på Saltholmen säger han inte spelar någon roll.

– Om styrelsen tar beslut att behandla de annorlunda kan vi göra det. Men i vårt ägardirektiv står det att vi ska skapa ett enhetligt kunderbjudande. Det innebär att vi behandlar alla lika. Fram till det förändras så kommer vi inte göra det helt enkelt, säger Daniel Sandström.

Jan, 67 rasar mot kommunens parkeringspriser

(Källa: Expressen, 2017-12-15)

När det kommunala p-bolaget i Göteborg höjde priset på boendeparkeringar på Saltholmen med 10 procent för andra året i rad fick Jan Kaaling, 67, nog. Nu tar han upp striden med kommunen.

– De missbrukar en monopol-liknande situation här ute och kan höja priserna hela obehindrat. Det finns en falskhet i deras sätt att argumentera, säger han.

Styrsöbon Jan Kaaling, 67, möttes av en lapp från de kommunala Göteborgs Stads Parkering AB. På lappen stod det att priset på boendeparkering i området kommer att höjas från 720 kronor till 800 kronor vid årsskiftet.

– På lappen har de som anledning att de att de är utsatta för konkurrens av andra aktörer. Här på saltholmen finns de inga aktörer förutom dem. De missbrukar en monopol-liknande situation här ute och kan höja priserna hela obehindrat. Det finns en falskhet i deras sätt att argumentera, säger Jan.

”De följer inte sina egna principer”

2014 antog det kommunala parkeringsbolaget en policy som tillämpas runtom i kommunen. Med högre priser i stan, som sedan droppar av när man närmar sig ytterområdena. Tanken var att skapa en enhetlighet i parkeringspriserna, men enligt Jan har parkeringsbolaget misslyckats.

– På ställen som ligger ungefär lika långt bort från innerstan, som till exempel Hjällbo, kostar boendeparkeringen runt 200 spänn, alltså en fjärdedel av vad den kostar här. De följer inte sina egna principer, säger han.

Att boendeparkeringspriset påverkas av besöksparkeringspriset, beskriver ställer han sig också frågande till.

– För mig har de inget med varandra att göra, varför gör man så?, säger Jan.

Kommunen: ”Som att jämföra äpplen och päron”

Daniel Sandström är chef för Parkering Göteborg, och för honom är prisskillnaderna naturliga, hela kommunen är en enhet, menar han.

– Jag kan förstå att människor tycker det är konstigt att vi hänvisar till konkurrens på Saltholmen, men vi tittar inte på det som ett enskilt område utan vi tittar på hela Göteborg när vi beslutar om pris och där finns det massa andra aktörer. Vi som kommunalt bolag får inte och jobbar inte med att subventionera parkering och snedvrida marknaden. Vi är inte ensamma på parkeringsmarknaden i Göteborg., säger han.

Hur kommer det sig att det är dyrare på Saltholmen än i till exempel Hjällbo?

– Det är olika typer av parkeringserbjudanden som regleras på olika sätt. I vissa områden ingår parkeringen i fastigheten och debiteras på hyran, säger Daniel Sandström.

Är det som att jämföra äpplen och päron, menar du?

– Ja, säger Sandström.

Skärgården till centrum – varje dag

(Källa Göteborg Direkt, 2017-12-09)

Nu permanentas skärgårdsturerna mellan Saltholmen och Lindholmen och Stenpiren. Samtidigt utökar Styrsöbolaget sin kapacitet och köper in två nya fartyg. Men visionerna är större än så.

Från och med måndag, 11 december, blir det turer mellan Södra skärgården och centrum varje dag. De två senaste åren har göteborgare och turister kunnat åka sträckan på somrarna men nu blir turerna permanenta.

– Det innebär att skärgårdsborna kan pendla hela vägen in till stan. I vissa lägen kan man lämna bilen hemma och åka hela vägen till Lindholmen eller Stenpiren. Om du ska till Lindholmen konkurrerar vi direkt med tiden. Alltså i jämförelse med att byta till spårvagn och buss. Jag hoppas verkligen att öborna utnyttjar detta och visar att detta behövs, säger Bertil Pevantus, vd på Styrsöbolaget som utför trafiken på uppdrag av Västtrafik.

Alla de här turerna kommer gå via Saltholmen. Kan det bli aktuellt med turer direkt mellan centrum och skärgården?

– Det hade också varit ett sätt att köra. Men alla turerna i den nya vintertidtabellen går som sagt via Saltholmen så man kan byta beroende på vilken ö man ska till. Vi får se hur det här utvecklar sig i framtiden, säger Bertil Pevantus.

Samtidigt som Styrsöbolagets uppdrag växer har de nu köpt in två nya fartyg, M/S Walona och M/S Lagnö. M/S Walona, som nu döps om till M/S Kungsö, har de senaste åren kört charter, bland annat mellan Stenpiren och Vinga. M/S Lagnö är ett fraktfartyg som främst kommer transportera bilar och gods till södra skärgården. I nuläget finns inte planer på att köpa in fler fartyg.

– Just nu klarar vi den trafiken vi har. Men jag tror på en utveckling med kollektivtrafik på vatten. Göteborg har stora möjligheter till det, säger Bertil Pevantus.

Vad har du för vision?

– Jag har en vision om att knyta ihop skärgårdstrafiken med älvtrafiken, då skapar vi en helhet. Det gör vi delvis genom Stenpirentrafiken men det finns ytterligare potential till att utveckla både skärgårdstrafik och älvtrafik, säger Bertil Pevantus.

 

Ett samarbete som gör skärgården tillgänglig för fler

(Källa: go:teborg&co, 2017-12-07)

Genom att sätta in båtturer mellan Stenpiren och öarna kan fler göteborgare och turister enklare ta sig mellan skärgården och city. Satsningen att knyta ihop skärgården med stan ännu bättre inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 startade sommaren 2016. Tack vare ett samarbete mellan Styrsöbolaget och Västtrafik blir, från och med måndag 11 december, båtlinjen permanent. Året runt varje vardag.

I samband med Västtrafiks nya vintertidtabell, som startar i december 2017, knyts Södra Skärgården och stan ännu närmre varandra. Båtar kommer gå från Stenpiren och Lindholmspiren till Södra Skärgården med en tur fram och tillbaka på morgonen samt en tur på eftermiddagen.

− Vår vision har sedan länge varit att skapa ett Göteborg med skärgård. Nu när Stenpiren är färdig är det helt naturligt att åka direkt till och från city vilket avlastar Saltholmen. Vi vill ge göteborgarna och turisterna fler möjligheter att komma ut till skärgården och öborna en möjlighet att pendla till city, säger Bertil Pevantus, VD för Styrsöbolaget.

”Tillgänglig skärgård” är en jubileumssatsning inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 utifrån göteborgarnas önskan att komma närmare vattnet. Det startades 2014 som ett samarbete mellan stadsdelen Västra Göteborg, Öckerö kommun och Göteborg & Co med målbilden: År 2021 ska det vara enkelt att nå hav och skärgård. Skärgårdsbåtar går från Stenpiren med täta avgångar och genom utökat samarbete får fler tillgång till Göteborgs Skärgård. Det skapar möjligheter och tillväxt inom såväl turism som andra näringar.

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Kontakt:

Annica Berg, Göteborgs Skärgård, annica.berg@ockero.se 070-258 52 09

Ellinor Svensson, Styrsöbolaget, ellinor.svensson@styrsobolaget.se 031-69 64 04

Västtrafik presstjänst, press@vasttrafik.se 0771-41 43 99

Therese Brusberg, Göteborg & Co, Göteborgs 400-årsjubileum 2021,

therese.brusberg@goteborg.com 031-368 40 90

Skärgårdsborna rasar mot nya parkeringshöjningar

(Källa: Göteborg Direkt, 2017-12-07)

Samtidigt som boende i centrala Göteborg får en 2,5 procentig höjning för boendeparkering nästa år, höjs parkeringsavgiften på Saltholmen med 10 procent. ” Den yttersta konsekvensen blir raka motsatsen till en levande och livskraftig skärgård”, säger en boende på Styrsö.

Parkeringsilskan på Saltholmen fortsätter. Skärgårdsborna känner sig diskriminerade och det senaste som skapar irritation är höjningen av de fasta parkeringarna från 720 kronor till 800 från och med nästa år.

– Två hållplatser bort, i Påvelund, kostar boendeparkering 200 spänn. Det är orimligt att vi ska ha samma kostnad som city och en mycket högre höjning, säger Anna Palmers som bor på Köpstadsö.

Det är kommunala Parkeringsbolaget som hyr ut parkeringar på Saltholmen. Daniel Sandström, chef för Parkering Göteborg, har förståelse för reaktionen vid prishöjningarna men menar att de eftersträvar en enhetlighet för alla deras parkeringar i Göteborg och följer styrelsens fattade beslut.

– Vår styrelse har beslutat om en prisstrategi som gäller för hela Göteborg inklusive Saltholmen. Prisstrategin bygger på att priset för att hyra en parkering är kopplat till besökstaxan i området.

Varför är det då dyrare på Saltholmen?

– Besökstaxan för området är en del av styrelsens beslut och därav följer priset av en hyrd plats. I vissa delar av Göteborg finns boendeparkering som är kopplat till gammal bebyggelse innan behovet av parkeringsplatser fanns i större utsträckning. Den typen av boendeparkering finns inte på Saltholmen.

Skärgårdsborna känner sig straffbeskattade och menar att de i stället borde lyftas fram som det positiva exemplet i stadens trafikstrategi att minska bilismen. De är också oroliga över vad prishöjningarna kan leda till.

– Skärgården håller på att utvecklas till Göteborgs ålderdomshem dit väldigt få unga flyttar. Parkeringssituationen hör ihop med det. Den yttersta konsekvensen blir raka motsatsen till en levande och livskraftig skärgård. Det är märkligt att Göteborgs Stad aktivt driver på en sådan utveckling, säger Jan Kaaling som bor på Styrsö.