Välkommen S-vängning om Saltholmen

(Källa: Expressen, 2018-03-29)

Hur ska Socialdemokraterna kunna driva frågan om fler parkeringsplatser på Saltholmen i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, undrar kristdemokraterna David Lega och Hampus Hagman.

Parkeringssituationen på Saltholmen är ett gammalt problem, som nu äntligen verkar närma sig en lösning. Bristen på p-platser är en bidragande orsak till att skärgården inte kunnat utvecklas på samma sätt som övriga Göteborg, vilket vi bland annat ser i statistik över befolkningssammansättningen. Därför är det mycket positivt att också Socialdemokraterna nu ser att antalet parkeringsplatser behöver bli fler. Vi röstade, vid sidan av de förslag alliansen hade, också för de förslag som Socialdemokraterna lade fram på veckans kommunstyrelsesammanträde för att utöka antalet parkeringsplatser.

Det har inte låtit likadant när frågan varit aktuell tidigare. När Parkeringsbolaget ville ta bort de fasta platserna vikta för boende i södra skärgården lyckades en knapp majoritet i kommunfullmäktige stoppa detta, trots att Socialdemokraterna stödde förslaget om att ta bort de fasta platserna. Därför är vi väldigt nöjda med att Socialdemokraterna nu verkar svänga.

För de som bor i skärgården saknas möjlighet till parkering på eller nära den egna fastigheten. Därför ligger parkeringarna i stället på Saltholmen och i Långedrag. För de som reser till eller från Södra skärgården är parkeringen en del av resan. Förutsägbarhet i detta moment är viktigt. De boende behöver veta att det finns en parkeringsplats och hur lång tid det tar att röra sig från p-platsen till båten, för att kunna planera resan. Då är fasta parkeringsplatser en förutsättning. Vi noterar att Socialdemokraterna inte ger svar på detta och undrar om de kommer att arbeta för att de fasta platserna ska vara kvar?

Det måste också påpekas att Socialdemokraterna står själva med sina förslag, utan sina rödgröna samarbetspartners. Miljöpartiet riktade i tisdags hård kritik mot S för de förslag de lagt fram. Även detta väcker frågor. Kommer S att kunna driva detta även framöver, i det fall göteborgarna skulle ge de rödgröna fortsatt förtroende? Miljöpartiet och Vänsterpartiet har snarare drivit linjen, hittills tillsammans med S, att antalet p-platser ska bli färre. P-talen har successivt tryckts ner i hela staden, och bristen på platser är ett problem långt utanför södra skärgården.

Skärgården ska vara levande för boende och verksamma året om. Vi vill ha kvar de fasta p-platserna och antalet platser behöver bli fler. Vi vill släppa fram de som vill bygga i skärgården, och vi vill förstärka det glesbygdsstöd som välfärden i skärgården har i dag så att verksamheterna ska fungera också i framtiden. Allt detta hänger ihop för att skärgården ska leva och utvecklas. Detta har länge varit, och är även i fortsättningen, vårt besked till skärgårdsborna.

David Lega (KD)
Oppositionsråd i Göteborg

Hampus Hagman (KD)
Riksdagskandidat och ledamot i Byggnadsnämnden