Så vill politikerna få fram fler p-platser på Saltholmen

Ta bort båtuppställningsplatserna för att ge plats för fler bilar. Det föreslår Socialdemokraterna för att lösa p-problemen på Saltholmen.

För få platser för de boende. Och en halvt kaotisk situation en varm sommardag när folk som vill ta sig ut till öarna letar efter p-plats. Parkeringssituationen på Saltholmen har varit ett akut problem under en längre tid.

För närmare två år sedan fattade kommunfullmäktige beslutet att utreda hur den ska kunna förbättras. Utredningen blev klar i november, men sedan dess har ärendet återkommande bordlagts av kommunstyrelsen – eftersom ingen är riktigt nöjd.

Till onsdagens möte har Socialdemokraterna lagt fram ett nytt förslag till lösning, där den bärande delen handlar om att ta bort de båtuppställningsplatser som Grefab har i dagsläget för att skapa fler platser.

Båtägarna får andra platser

– Båtplatserna har ett premiumläge, närmast färjeterminalen. Det känns inte rätt prioriterat att använda den marken till båtar som tas upp någon gång per år, säger Shahbaz Khan, kommunalråd (S), med ansvar för trafikfrågor.

Båtägare som berörs av den föreslagna förändringen ska, om den blir verklighet, erbjudas andra platser istället.

Hur många det skulle frigöra är oklart. Shahbaz Khan bedömer antalet till omkring 75 stycken, vilket är för få för att vara hela lösningen på p-frågan. Socialdemokraterna vill därför också utreda möjligheten att skapa fler platser på Saltholmsgatan och Vikebacken, etablera lånecykelsystem i området samt verka för utökad bilpool.

Hampus Magnusson, kommunalråd (M), tycker att Socialdemokraternas förslag är ”ganska bra”.

– Det är ett försök att göra det bättre för de boende i skärgården, men det når inte riktigt ända fram.

Skärgårdsborna måste få egen plats

Han är positiv till att omvandla båtuppställningsplatser och de andra konkreta åtgärder som Socialdemokraterna föreslår och tycker att de är värda att gå vidare på.

– Men de som bor i skärgården måste erbjudas en egen plats. Det går inte att åka runt och leta efter en plats med barn och matkassar i bilen och se färjan gå, säger han.

När fullmäktige fattade beslut i frågan för två år sedan handlade en del av det utredningsuppdrag man lade just om att se till att boende erbjuds möjlighet att hyra en egen plats. Men något sådant förslag finns inte i utredningen, som istället slår fast att det skulle kosta stora belopp samt göra stora ingrepp i miljön att bygga ett tillräckligt stort parkeringshus. Man pekar också på att det är tveksamt om den smala vägen ut till Saltholmen skulle kunna svälja så mycket tillkommande trafik.

– Där har tjänstemännen inte gjort sitt jobb. Därför vill vi återremittera ärendet, säger Hampus Magnusson.

MP vill sprida skärgårdstrafiken

Miljöpartiet har en lite annan ingång i frågan och menar att det viktigaste är att få bort besöksparkeringarna från ytan längst ut på Saltholmen. I dag åker många besökare runt på Saltholmen utan att hitta en ledig p-plats, vilket genererar onödig trafik. Därför vill partiet öronmärka de platser som finns där till boende – och hänvisa besökare till Långedrag.

– Därifrån får ta en promenad eller en spårvagnstur. Det är två hållplatser, säger Ulf Kamne, kommunalråd (MP).

Miljöpartiet föreslår också att man på sikt ska titta på möjligheterna att sprida skärgårdstrafiken, så att man också kan åka från Fiskebäck, så att belastningen på Saltholmen inte skulle vara lika stor.

– Det finns ingen utredning eller så om det än, men vi tror inte att det skulle vara en så stor sak att göra det, säger Ulf Kamne.

(Källa: Göteborgs-Posten, 2018-03-28)