Samtal med politiken gällande parkeringsfrågan

SSIS har under de senaste veckorna inbjudits av såväl moderaterna (M) som socialdemokraterna (S) till samtal om parkeringsfrågan på Saltholmen/Långedrag. Vi har därvid redovisat våra synpunkter och lämnat förslag till principer och konkreta åtgärder för att lösa frågan på bästa sätt enligt SSIS mening.

Vi kommer givetvis att redovisa detta även vid eventuella ytterligare förfrågningar.

SSIS månadsmöte februari 2018

På SSIS möte i februari togs bland annat följande upp:

  • Formalisering av SSIS
  • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag – samtal med politiken
  • Skolfrågan (Styrsöskolan)
  • Inbjudan till Bohusläns Skärgårdsråds årsstämma
  • Rapporter från öarna
  • Trafikbryggor
  • Fraktstödet till Södra Skärgården

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet här!