Våra ungdomar super. Alla vet – ingen säger något!

Västra Göteborg bjuder in till en dialog om hur vi på bästa sätt stöttar våra ungdomar.

Datum: torsdag 1 mars
Tid: 18-20
Plats: Isbolaget, Donsö

Medverkande: Representanter från skolan, fritid, polisen, SSPF-koordinatorer (skola, socialtjänst, polis, fritid), kyrkorna, idrottsföreningar mfl.

Läs mer här!