Besökstoaletter i Södra skärgården

Just nu pågår en förstudie kring lösning av offentliga  i Göteborgs Södra Skärgård. Syftet är att ta fram en långsiktig och hållbar lösning för besökare.

Målet är att de ska fylla följande nyttor:

  • innovativa
  • miljövänliga
  • jämställda
  • icke diskriminerande
  • tillgängliga

Förstudien ska vara klar och presenteras i februari 2018 och görs av Utvecklingsavdelningen, SDF Västra Göteborg, Göteborgs Stad samt finansieras av Leader Södra Bohuslän.

Här kan du läsa mer om arbetet som pågår!

 

SSIS månadsmöte oktober 2017

På SSIS möte i oktober togs bland annat följande upp:

  • Förstudie besökstoaletter i skärgården
  • Parkeringsplatser Saltholmen/Långedrag, TPULS nästa steg
  • Framtidsplanering och fortsatt dialog med Göteborgs Stad
  • Inbjudan av företrädare från Bohusläns skärgårdsråd, BSR