SSIS månadsmöte oktober 2017

På SSIS möte i oktober togs bland annat följande upp:

  • Förstudie besökstoaletter i skärgården
  • Parkeringsplatser Saltholmen/Långedrag, TPULS nästa steg
  • Framtidsplanering och fortsatt dialog med Göteborgs Stad
  • Inbjudan av företrädare från Bohusläns skärgårdsråd, BSR