Besökstoaletter i Södra skärgården

Just nu pågår en förstudie kring lösning av offentliga  i Göteborgs Södra Skärgård. Syftet är att ta fram en långsiktig och hållbar lösning för besökare.

Målet är att de ska fylla följande nyttor:

  • innovativa
  • miljövänliga
  • jämställda
  • icke diskriminerande
  • tillgängliga

Förstudien ska vara klar och presenteras i februari 2018 och görs av Utvecklingsavdelningen, SDF Västra Göteborg, Göteborgs Stad samt finansieras av Leader Södra Bohuslän.

Här kan du läsa mer om arbetet som pågår!