SSIS månadsmöte september

På SSIS möte i september togs bland annat följande upp:

  • Södra skärgården som turistdestination
  • Parkeringsfrågan med rapporter från möten med bland annat kommunalråd Johan Nyhus (S), Parkeringsbolagets arbetsgrupp samt Ö-dialogen.
  • TPUSS (Trafik- och parkeringsutredning Södra Skärgården
  • TPULS (Trafik- och parkeringsutredning Långedrag/Saltholmen

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

SSIS mötesanteckningar september 2016

Nytt uppdragsdirektiv för Trafik och parkeringsutredningen Långedrag och Saltholmen

Göteborgs Stad har skrivit ett nytt uppdragsdirektiv för det som förut hette TPUSS.

I våras fattade Kommunfullmäktige beslut om parkeringsfrågorna i Saltholmen och på Saltholmen, som bland annat innebar att möjligheten att hyra en förhyrd parkeringsplats skulle finnas kvar och att färjeterminalen även fortsättningsvis ska vara placerad på Saltholmen.

Trafik- och parkeringsutredningen Södra Skärgåden (TPUSS) behövde då ses över och förtydligas. Det har nu skett. Utredningen heter numera TPULS (Trafik- och parkeringsutredningen Långedrag och Saltholmen). Se PDF nedan.

Kontaktperson: Carolin Folkeson, Stadsbyggnadskontoret
carolin.folkeson@sbk.goteborg.se

Här kan du läsa det nya direktivet