Lokal demokrati – är den möjlig i Göteborgs Södra Skärgård?

 

I ljuset av pågående förminskning av stadsdelsnämndernas betydelse i Göteborg så kan det finnas anledning att diskutera hur lokalt inflytande skall kunna tas tillvara i den nya kommunala organisationen.

Tid och plats: 4 maj kl. 18.15-20.30 i Styrsöskolans matsal.
Anmäl gärna deltagande till info@styrsosamverkan.se före den 3 maj.

Fortsätt läsa Lokal demokrati – är den möjlig i Göteborgs Södra Skärgård?

SSIS månadsmöte april 2017

På SSIS möte i april togs bland annat följande upp:

  • Bohusläns skärgårdsråd
  • Strategisk planering av skärgården och hur ska de lokala inflytandet säkerställas när stadsdelsorganen marginaliseras och sannolikt helt försvinner i närtid.
  • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet här!