Lokal demokrati – är den möjlig i Göteborgs södra skärgård?

Södra Skärgården i Samverkan (SSIS) och Styrsö i Samverkan (SiS) samt organisationen ”Hela Sverige ska leva” ordnar ett allmänt möte om Ulla Herlitz’ och Hans Aréns idéskrift.

”Den första samhällsnivån – lokal demokrati, planering och finansiering för en hållbar utveckling”

Skriften finns att ladda ner i pdf-format här!

Det lokala utvecklingsarbetet på Koster, Röstånga i Skåne och Svågadalen i Gävleborgs län är förebilder som inspirerat till en modell för hur lokalt utvecklingsarbete och kommunal förvaltning kan samverka i en lokal organisation.

Det lokala utvecklingsarbetet på Koster, Röstånga i Skåne och Svågadalen i Gävleborgs län är förebilder som inspirerat till en modell för hur lokalt utvecklingsarbete och kommunal förvaltning kan samverka i en lokal organisation.

I ljuset av pågående förminskning av stadsdelsnämndernas betydelse i Göteborg så kan det finnas anledning att diskutera hur lokalt inflytande skall kunna tas tillvara i den nya kommunala organisationen.

Tid och plats: 4 maj kl. 18.15-20.30 i Styrsöskolans matsal.
Anmäl gärna deltagande till info@styrsosamverkan.se före 3 maj.

Program

  • När stadsdelsförvaltningen försvinner – hur löser vi lokalt inflytande; Ulla Herlitz/Styrsö Sockens Hembygdsförening
  • Erfarenheter från Koster – direktvald nämnd, fördjupad översiktsplan och lokalägt bostads AB; Hans Arén/Kosternämnden
  • ”Hela Sverige ska leva” om modellen; Holger Andersson/Hela Sverige ska leva Gbg regionen
.
  • Diskussion om det lokala och kommunala samarbetet. Hur kan det lokala initiativet och demokratin utvecklas i den nya kommunala organisationen?Välkommen!