SSIS månadsmöte april 2017

På SSIS möte i april togs bland annat följande upp:

  • Bohusläns skärgårdsråd
  • Strategisk planering av skärgården och hur ska de lokala inflytandet säkerställas när stadsdelsorganen marginaliseras och sannolikt helt försvinner i närtid.
  • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet här!