Aktiva Asperöbor

Hotet om nedläggning av skolan på Asperö som vi skrev om nyligen upprör verkligen. I onsdags kom ett Öppet brev till politikerna och idag en uppfordrande debattartikel av Sandra Daswani Bergerud. Bra att vår lokala tidning, Göteborgs-Posten är med på noterna och låter oss få plats i debatten. Prenumeranter kan läsa länkarna:

>> Öppet brev 2024-03-06 av Ewa Olsen >>

>> Debattartikel 2024-03-10 av Sandra Daswani Bergerud >>

Oro inför Västtrafiks upphandling

Sedan förstudien med förslag till anbudsförfrågan om båttrafik offentliggjorts har oron bland engagerade öbor lett till ifrågasättande över Västtrafiks hantering. Namnlistor med krav på svar har lämnats in och flera artiklar i Göteborgs-Posten beskriver konflikten. Bijan Zainali på Västtrafik manar till tålamod i artikeln ”Tusentals öbor kräver bättre båttrafik i Södra skärgården” den 2 juli, vilket föranledde ”Kommuninnevånare” till det berättigade påpekandet i en insändare den 9 juni att ”Om man vill påverka ett beslut kan man inte sitta och vänta tills det redan är fattat” och kräver insyn i beslutsprocessen i demokratisk anda.

Idag den 16 juli svarar Frida Antonsson för Västtrafik i GP på insändaren och påstår att kontakter med öborna förevarit och att ”Förändringar i båttrafiken innebär förbättringar för många”. Övriga svar på vem som skall bekosta ombyggnaden till eldrift och hur man skall få fram tillräcklig kapacitet för laddning på Saltholmen framgår inte. Vi citerar hela svaret härnedan.

Frida Antonsson är presskommunikatör för Västtrafik

Västtrafik förklarar

”När Västtrafik gör en ny trafikupphandling, undersöker vi våra resenärers behov och ser över samtliga inkomna synpunkter som berör linjerna som ska upphandlas. Vi har haft dialoger med representanter från varje ö, bland annat lokala föreningar och verksamheter samt Göteborgs stad som även varit med på möten där förstudierna och förslag på framtida trafikering presenterats.

I dialogerna och under förstudien har vi sett att det går att förbättra trafiken i södra skärgården. På grund av att upphandlingen inte är klar kan vi inte gå in på detaljer kring förändringarna, men vi ser att vi kan skapa enklare och tydligare linjesträckningar och tidtabeller, där resmöjligheterna för arbetspendlarna är detsamma även under sommaren. Dessutom kan vi skapa färre byten och bättre passning till skoleleverna.

Vi följer Västra Götalandsregionens uppsatta klimatmål, vilket kommer generera att vi kommer elektrifiera trafiken i södra skärgården. Båtarna blir både renare och tystare och eftersom de behöver laddas kan det påverka tidtabellen.

Efter varje förändring utvärderar vi och ser över resultatet, men vi känner oss trygga i att de förändringar som genomförs kommer att innebära förbättringar för de allra flesta. Varje år gör vi en ny trafikplan där vi ser över trafiken för nästkommande år.

Frida Antonsson, Västtrafik”

Insändare gällande indragen morgontidning

Bakgrund

Vi i SSiS har haft möte med GP och Västsvensk tidningsdistribution (VTD) i syfte att försöka hitta andra lösningar på utdelningen i södra skärgården. Tyvärr utan framgång eftersom de anser att kostnaden är för hög. 

Det visade sig att prenumeranter som försökt säga upp sin prenumeration på grund av ändrade förutsättningar inte kunnat få pengarna tillbaka. Därför har vi tagit tag i detta och fått igenom att man har rätt att få återbetalning på prenumerationsavgiften för återstående prenumerationsperiod.

Alla som inte vill hämta sin tidning på bryggan kan säga upp sin prenumeration och kräva återbetalning för återstående prenumerationstid. GP är inte så glada i att återbetala och man måste stå på sig och kräva återbetalning. Vill man kan man därefter starta en ny E-prenumeration som är något billigare.

Insändare

SSIS har idag gjort en insändare till GT gällande att utdelningen av Göteborgs-Posten (GP) i skärgården ska upphöra. GP ville inte ta emot en inlaga som klagade på dem själva! 

Här kan du läsa insändaren i sin helhet:

Slopad tidningsutdelning, en skam för GP!

Vi är många i skärgården som är mycket besvikna och irriterade på GP efter beskedet om att utdelningen av GP till oss ska upphöra. Många av oss är trogna kunder sedan flera årtionden tillbaka, mer än 30% av hushållen i södra skärgården är prenumeranter på pappers-GP. Vi förstår och uppskattar att GP hänger med i den digitala utvecklingen men nu helt upphöra med tidningsutdelningen i Göteborgs södra skärgård är inte rimligt.

Diskriminerande mot samhällets svaga.

Att, genom att endast leverera tidningen till en låda på bryggan, tvinga ut oss på en halvtimmes promenad eller cykeltur i ofta förekommande snö, regn, blåst och/eller kyla är diskriminerande. Många av de trogna GP-läsarna är äldre, en del rullstolsbundna eller har på annat sätt svårt att sig till bryggan varje morgon och är dessutom inte inne i den digitala världen! Det är i huvudsak samhällets svaga som drabbas av GPs spariver. 

Ofattbara skäl och brist på smartare analys.

Om det varit så att GP av ekonomiska skäl tvingats upphöra med papperstidningen över huvud taget skulle man tvingats acceptera åtgärden men att bara vi som bor på öar ska drabbas är rent ut sagt både skamligt och diskriminerande. GP tycks ha utgått enbart från ett ytterst introvert perspektiv: Var har vi de högsta distributionskostnaderna per utdelad tidning? Att skärgårdsöarna utan bilförbindelser hör dit förvånar ingen. Så då väljer GP snabbt, och utan vidare reflektion, att “där drar vi in utdelningen”.

Om GP i stället hade tänkt ett varv till och i stället lagt ett kundperspektiv på frågan kanske man kommit till en annan slutsats: hur kan vi på bästa sätt minska våra samlade distributionskostnader samtidigt som våra kunder i lägsta möjliga utsträckning drabbas av sådana åtgärder?

Ett exempel vore att i flerfamiljshus, där det är utrymmesmässigt möjligt, rationalisera utdelningen genom att distribuera tidningen i entréplanet, i postfack t ex, för att spara tid från distribution i brevinkastet till varje hushåll. Det skulle reducera distributionskostnaderna avsevärt mer än indragningarna i skärgården. Visst skulle en sådan åtgärd säkert initialt skapa viss, men snabbt övergående, irritation hos berörda prenumeranter, men knappast till den grad att de av det skälet skulle säga upp sin prenumeration, vilket förmodligen blir fallet för många i skärgården.

Sättet att presentera åtgärden.

Även om det i sak är ointressant, är det häpnadsväckande hur nyheten om neddragen utdelningsservice i skärgården presenterats. I alla andra fall där medborgare drabbas av företags eller myndigheters negativa beslut brukar media (även GP) ha stora rubriker och intervjuer med drabbade om varför och vilka konsekvenser de får. Så vitt vi vet har GP inte ens nämnt det i tidningen. Däremot togs det upp en kort artikel i Göteborg Direkt. Det är dåligt, GP, att försöka dölja sina egna försämrade villkor!

Var prestigelösa, ändra beslutet!

Vi hoppas att ni har uppfattat eller kommer att höra den vrede ni förorsakat alla skärgårdsbor som troget och med stor glädje fått sin GP på morgnarna och att ni därför har kurage nog att ändra ert beslut. Hitta klokare sätt att göra distributionen mer ekonomisk än att stänga ute trogna läsare.

Västkustens största tidning.

Avslutningsvis anser vi att GP borde tänka på sin roll som Göteborgs och Västkustens absolut viktigaste morgontidning. Vi skärgårdsbor undrar vad GP:s kanske störste profil genom åren Harry Hjörne, som bodde många somrar på Styrsö, tänker när han ser detta från sin himmel.

SSiS, Södra Skärgården i Samverkan