Ö-dialogen

Detta är Styrsös representanter i Ö-dialogen 2023. Övriga representanter är:

Representanter från nämnden för demokrati och medborgarservice

 • Ulf Johansson (S) – ordförande
 • Mariam Ismail Daoud (M) – vice ordförande
 • Stina Sewén (MP)
 • Johan Radix (C)

Representanter från kommunstyrelsen

 • Martin Wannholt (D) 
 • Ruben Malmström (S)
 • Anneli Rhedin (M)

Företrädare från öarna

 • Thomas Larson, Asperö
 • Lina Andersson, Asperö
 • Ingemar Taube, Asperö
 • Eva Sundén, Brännö
 • Henrik Sjöstrand, Brännö
 • My Ståhl, Brännö
 • Maria Karlsson, Donsö
 • Marie Sjövall, Donsö
 • Karolina Gustafsson, Donsö
 • Pia Witting, Köpstadsö
 • Ina Furtenbach, Köpstadsö
 • Patrik Gustafsson, Köpstadsö
 • Mie Svennberg, Styrsö
 • Gustaf Asplund, Styrsö
 • Hans Hirschi, Styrsö
 • Christina Sjödal, Vrångö
 • Johan Ternstrand. Vrångö
 • Håkan Karlsten, Vrångö
 • Jenny Linde, Knarrholmen
 • Lena Kornegård Lundmark, Knarrholmen
 • Peter Lundmark, Knarrholmen
 • Ingegerd Märs, Stora förö
 • Karin Eriksson, Stora förö

Här kan du hämta protokollet från 15 juni

2023-09-09 /pa