Skärgårdstankar, januari 2024

”SSIS-bloggen” har nu funnits sedan i somras men jag är lite trött på titeln. Jag vill hellre den ska heta Skärgårdstankar. För att det är vad det är. Tankar om vår skärgård som, just i mitt fall, föds inom arbetet inom Södra Skärgården i Samverkan, SSIS. Vi, som är engagerade i SSIS, är ju en liten del av Skärgården och vi har som oftast tankar om vad som borde göras för att livet ska bli ännu bättre här på öarna. Det var därför vi startade SSIS för många år sedan och det finns fortfarande så mycket som pockar på förändring och förbättring. Vi i SSIS är ju också väldigt få i förhållande till alla andra i Skärgården, och särskilt i förhållande till allt som borde göras, bättras, tjötas om eller bara diskuteras. SSIS är ju en förening för föreningar i skärgården, men idén som det fungerar just nu är att vi ska ta tag i de frågor som tycks viktigast och där på olika sätt försöka dels sprida kunskap, dels stöta på de som har ansvaret för att sakernas tillstånd inte är bättre så att de ändrar sig.

Vi söker alltså samarbete och diskussion, med er alla i Skärgården och med de som sitter på andra sidan vattnet och bestämmer. Vi tror på samarbete, men vet att det behövs mer. Som tjat och namninsamlingar, mm. Men vad som är allra viktigast är samarbete mellan öarna, mellan oss alla som bor och/eller arbetar här. Och det är inte alltid lätt att hitta rätta kanaler för samarbete, inte bara för vi har alltid vatten emellan våra öar och inte så bra kommunikationer mellan dem, utan vi har också lite olika kulturer och problem.

Möten är viktiga för att det skall hända något

Detta går jag och funderar över så här i början av det nya året. Världen är ju full av konflikter, stora och förfärliga, men också mindre men likafullt viktiga. Förra året tog nästan priset i eländighet tycker jag, som faktiskt varit med ganska så många år. Vad världen och dess aktörer hittar på för att göra framtiden sämre kan och ska vi reagera mot – vi kan inte lämna fältet öppet för pågående förstörelse av de värden vi vördar. Vi är alltid små i förhållande till de krafter som vi vill reagera mot, helt sant, men en sak har jag lärt mig i livet: vi ska inte sluta bry oss för att vi tror att det inte lönar sig, men det viktiga är att tillsammans ta ansvar för det som är på den nivå där vi kan göra skillnad.

Samarbete med Ö-dialogen
Detta ligger bakom SSIS styrelses nya beslut om att få till stånd ett möte mellan Skärgårdens representanter i Ö-dialogen. För att då diskutera vad vi som representanter kan göra för att skapa möjligheter för Ö-dialogen och det samarbete mellan öarna och staden som kunde vara ett viktigt verktyg för att vända de negativa trender som vi ser ske runt omkring oss.

Ö-dialogen, som mest känns som en monolog från stadens sida, består av tre representanter per ö samt ett antal representanter för staden, både anställda och några få politiker. Fem möten per år, två timmar per gång, och utan status i stadens hierarki, är på tok för lite utbyte av information. Och leder heller sällan till något positivt.

Göteborgs stads styrsystem

Vi ser ju också i våra möten med de politiska partierna, som vi haft sedan i somras, att kunskapen om Skärgården är ytterst begränsad bland de som bestämmer över oss. Genom SSIS och Ö-dialogen skulle vi vilja hjälpa tjänstepersoner och beslutsfattare att få ta del av all den kunskap om öboende som finns bland öborna själva och som är nödvändig att ligga till grund för bra och kloka beslut för en livskraftig skärgård. Så nu tänkte vi kalla till ett möte mellan Ö-dialogens medlemmar i Skärgården och diskutera vad vi kan göra åt denna okunskap och men också vad vi kan göra själva för att tackla de problem som vi har. Gör man inte tillräckligt för oss i staden så kan vi ju försöka göra en del av jobbet åt dem!

Vi hoppas detta ska kunna leda till något gott. Bättre är det i alla fall att skapa ett samarbete mellan öarna som gör oss starkare och vår del av samhället mer robust, än att sitta på var sin ö och tycka att vi är bortglömda. Så ni får gärna ta till orda, alla, så kan kanske något hända!

Så går jag och funderar och tänker på hur viktigt det är att ta tag i sin framtid själv. För annars kommer andra och tar den ifrån oss. Som sker i stora delar av världen just nu.

Skicka gärna ett mejl med dina egna tankar till någon av kontaktpersonerna på kontaktsidan.

Gustaf