Konstituerande möte för bildande av ett forum för södra skärgården i samverkan (SSIS)

I juni 2016 hölls ett historiskt möte för södra skärgårdens framtida utveckling – ett konstituerande möte för bildandet av ett forum för södra skärgården i samverkan – SSIS.

SSIS består nu av två företrädare för var och en av de ovan nämnda öarna, således 12 personer. De är utsedda från respektive ö, utifrån dialog mellan företrädare för föreningar, företag, samfund, etc. för att skapa så bred förankring som möjligt på respektive ö. Sammantaget utgör SSIS därmed det mest representativa företrädarskapet som för närvarande finns för Göteborgs södra skärgård.

På nedanstående länk kan du läsa anteckningarna från bildandet:

SSIS konstituerande möte juni 2016

 

Vår uppgift

Vid ett konstituerande möte bildades ”Södra Skärgården I Samverkan” (SSIS) den 14 juni 2016. SSIS uppgift är i huvudsak att tillvarata och driva gemensamma frågor för de befolkningsmässigt största öarna i Göteborgs södra skärgård (Donsö, Styrsö, Brännö, Asperö, Vrångö och Köpstadsö).

SSIS består av två företrädare för var och en av de ovan nämnda öarna, således 12 personer. De är utsedda från respektive ö, utifrån dialog mellan företrädare för föreningar, företag, samfund, etc. för att skapa så bred förankring som möjligt på respektive ö. Sammantaget utgör SSIS därmed det mest representativa företrädarskapet som för närvarande finns för Göteborgs södra skärgård.

SSIS uppgift är att driva frågor av gemensamt intresse för södra skärgårdens öar i syfte att bidra till en levande och livskraftig skärgård till gagn för såväl Göteborgs stad som södra skärgården. SSIS är ett fristående och partipolitiskt obundet organ. SSIS är ett forum, en plattform för gemensamma skärgårdsfrågor.

Uppstart av SSIS

I maj 2016 hölls ett uppstartsmöte inför bildandet av ett forum för en god  utveckling av södra skärgårdens framtid. Syftet med mötet var ett förberedande samtal utan formell beslutsrätt inför ett eventuellt kommande konstituerande möte för bildandet av ett gemensamt intresseorgan för hela södra skärgården.

På nedanstående länk kan du läsa anteckningarna från mötet.

SSIS inför uppstartsmöte maj 2016