Konstituerande möte för bildande av ett forum för södra skärgården i samverkan (SSIS)

I juni 2016 hölls ett historiskt möte för södra skärgårdens framtida utveckling – ett konstituerande möte för bildandet av ett forum för södra skärgården i samverkan – SSIS.

SSIS består nu av två företrädare för var och en av de ovan nämnda öarna, således 12 personer. De är utsedda från respektive ö, utifrån dialog mellan företrädare för föreningar, företag, samfund, etc. för att skapa så bred förankring som möjligt på respektive ö. Sammantaget utgör SSIS därmed det mest representativa företrädarskapet som för närvarande finns för Göteborgs södra skärgård.

På nedanstående länk kan du läsa anteckningarna från bildandet:

SSIS konstituerande möte juni 2016