Uppstart av SSIS

I maj 2016 hölls ett uppstartsmöte inför bildandet av ett forum för en god  utveckling av södra skärgårdens framtid. Syftet med mötet var ett förberedande samtal utan formell beslutsrätt inför ett eventuellt kommande konstituerande möte för bildandet av ett gemensamt intresseorgan för hela södra skärgården.

På nedanstående länk kan du läsa anteckningarna från mötet.

SSIS inför uppstartsmöte maj 2016