Skärgårdsmissnöje med höjda p-avgifter

(Källa: Göteborgs-Posten, 2017-12-20)

För andra året i rad höjer det kommunala Parkeringsbolaget avgifterna på Saltholmen med tio procent. Något som skapar ilska bland de boende i Södra skärgården. 
– Jag anser att P-bolaget missbrukar en monopolliknande situation, säger Styrsöbon Jan Kaaling.

 

Nästa år kommer priset för förhyrda parkeringsplatser vid Saltholmen att höjas från 720 till 800 kronor i månaden. Det är andra året i rad som avgifterna höjs med omkring tio procent i området. Men trots stort missnöje har de boende i Södra skärgården i princip inget annat val än att betala.

– Parkeringsbolaget är de enda som finns här i närheten. Man får åka in till Påvelund för att få alternativ. Det är rätt långt bort. Så vi sitter i händerna på dem, säger Patrik Gustavsson som bor på Köpstadsö.

– De har monopolställning här ute, vilket de naturligtvis vet om. Hittar man inte en parkering på natten kommer man inte hem. Då får man ta in på hotell eller bo hos släktingar, säger Jan Kaaling som inte ser några sakliga skäl till höjningen.

Dyrare än i Majorna

Han hänvisar till Parkeringsbolagets egen prisstrategi där Göteborg delas in i fyra zoner beroende på hur centralt läget är. Enligt den ligger Saltholmen i den fjärde och sista zonen. Men trots det är priset högre än ett antal parkeringar som ligger närmare city.

– Det finns till och med parkeringshus på Karl Johansgatan som har lägre avgift än oss – och ett parkeringshus har ju betydligt högre standard än en markparkering. Hur kan man motivera att ett läge så här mycket längre ut är mer attraktivt? säger Jan Kaaling.

Enligt Daniel Sandström på Göteborgs Stads parkering har prishöjningen sin grund i olika strategibeslut som styrelsen tagit. Bland annat om zonindelningen 2010.

– Och 2014 beslutade de om prisstrategi. Det innebär att vi kopplar tillstånd och förhyrda platser till besöksparkeringen i de olika zonerna. I samband med att de tar beslut om budget beslutar de också om prishöjningar. Det är vad vi har genomfört nu, säger han och menar att det de inte kan göra någon skillnad mellan olika kunder.

Att de boende i Södra Skärgården inte har något alternativ till parkeringarna på Saltholmen säger han inte spelar någon roll.

– Om styrelsen tar beslut att behandla de annorlunda kan vi göra det. Men i vårt ägardirektiv står det att vi ska skapa ett enhetligt kunderbjudande. Det innebär att vi behandlar alla lika. Fram till det förändras så kommer vi inte göra det helt enkelt, säger Daniel Sandström.