Nu ska p-platserna på Saltholmen bli fler

Skärgårdsborna kan få fasta p-platser på Saltholmen. Dessutom vill politikerna att båtuppställningsplatser görs om till p-platser för de boende.
– Om vi inte skapar förutsättningar för folk att leva och verka i Skärgården kan vi heller inte skapa förutsättningar för turismen, säger kommunalrådet David Lega (KD).

Som GP tidigare berättat vill S att båtuppställningsplatser i Saltholmen görs om till parkeringar för boende i Södra Skärgården och att båtägarna får andra platser istället. Det handlar om runt 70 parkeringar.

Förslaget klubbades igenom på onsdagens kommunstyrelsesammanträde.

Dessutom vann S-förslaget att utreda hur ytterligare 50-100 p-platser i Långedrag kan tas fram.

– Folk kan ta vagnen två hållplatser, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

Man kommer också behålla 93 besöksparkeringar som föreslogs omvandlas till boendeparkeringar.

Alliansen: Det räcker inte

Men det räcker inte, enligt Alliansen som fick igenom sitt förslag om att de boende behöver fasta p-platser.

– Vi vill ha en nära och levande skärgård, för skärgården, näringslivet och turismen. Det närmar vi oss nu, säger David Lega (KD).

Parkerings- och trafiksituationen vid Saltholmen har länge varit akut. Idag måste de boende i skärgården köa i flera år för en parkeringsplats. För två år sedan tillsattes en utredning om hur situationen skulle förbättras och hur de boende skulle kunna erbjudas en egen p-plats. Men utredningen la aldrig fram något förslag om fasta platser. Det skulle vara dyrt och påverka miljön rejält att bygga ett tillräckligt stort parkeringshus, enligt utredningen.

– Vi tror inte på att spränga i berget, säger Ann-Sofie Hermansson (S).

Stadsledningskontoret föreslog istället att alla förhyrda platser ska omvandlas till tillståndsplatser där man får ställa sig i mån av plats.

LÄS MER: Så vill politikerna få fram fler p-platser på Saltholmen

Boendeparkeringar ska utredas

Alliansen är kritisk till att de boende i Södra skärgården inte skulle få möjlighet att hyra en egen parkeringsplats. På onsdagens kommunstyrelsemöte vann deras förslag om en ny utredning av hur de boende ska få fasta platser tas fram.

– Det beslutet vi fattade idag är väldigt bra för skärgården. Men skärgårdsborna kan inte sova lugnt förrän valet är klart, säger David Lega.

V, MP och S röstade emot förslaget.

– Det viktiga är att skapa fler platser, även till dem som inte är bofasta. Vi tror att det här är en mer pragmatisk lösning, säger Ann-Sofie Hermansson.

(Källa: Göteborgs-Posten, 2018-03-28)