SSIS månadsmöte oktober

På SSIS möte i oktober togs bland annat följande upp:

  • Rapport från Parkeringsbolagets arbetsgrupp 21 oktober
  • Inspel till Parkeringsbolagets nästa arbetsgruppsmöte 9 november där man kommer att diskutera lösningar för parkering på Saltholmen och Långedrag på kort sikt. SSIS ger förslag på relativt enkla åtgärder.
  • Parkeringsbolagets svar på SSIS skrivelser redovisas.
  • Initiativ till gemensam framställan med Älvsborgs Egnahemsförening till TPULS-utredningen.
  • Befolkningsutvecklingen i södra skärgården.
  • Önskemål om strategisk utvecklingsplan för södra skärgården.

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

SSIS mötesanteckningar oktober 2016