SSIS mötesanteckningar november 2016

Datum/tid | 2016-11-28 kl 18:00-20:30
Plats | Tärntank, Donsö

Deltagare |Helen Jansson (Donsö), Marianne Bergman (Donsö), Jan Kaaling (Styrsö), Björn Hellsten (Brännö), Patrik Gustavsson (Köpstadsö) och Anna Palmers (Köpstadsö). Förhindrade | Gustaf Asplund (Styrsö), Martin Ståludd (Asperö), Anders Lindqvist (Asperö), Jan Kristensson (Vrångö), Jörgen Julin (Vrångö) Gäster | Gunnlaug Cottingham och Lina Lundgren

Minnesanteckningar från mötet finner du här!