Parkeringsbolaget förtydligar sina villkor för parkering på Saltholmen och Långedrag

Parkeringsbolaget har noterat att det finns många frågor om det villkorsdokument som skickades ut till boende i Södra skärgården som har förhyrd parkeringsplats eller parkeringstillstånd på Saltholmen och i Långedrag. I det bifogade dokumentet finns en del klargöranden.

FAQ Villkorsdokument Saltholmen Långedrag_2016-09-30.pdf