Protest mot Parkeringsbolagets villkorsändring vid Saltholmen/Långedrag

SSIS har gjort en skrivelse till Göteborgs Stads Parkeringsbolag med kopia till Göteborgs Stads Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktiges gruppledare gällande protest mot Parkeringsbolagets villkorsändring vid Saltholmen/Långedrag.

Se skrivelsen i sin helhet på nedanstående länk.

Protest mot Parkeringsbolagets villkorsändring vid Saltholmen/Långedrag