SSIS månadsmöte december 2018

På SSIS möte i december togs bland annat följande upp:

  • SSIS organisationsform
  • Boendeparkering – parkeringstal
  • Skolfrågan
  • Fraktstöd
  • Ö-dialogen
  • Rapporter från öarna
  • Byggnation av hyreslägenheter Donsö – konsekvensanalys trafik
  • Toaletter för besökare i sommar

Läs anteckningarna i sin helhet här!