Begäran om ändrat kösystem för södra skärgårdens parkeringsbehov

Den 11 juli 2016 skickade SSIS in en hemställan till Göteborgs Stads Parkeringsbolag gällande begäran om ändrat kösystem mm för södra skärgårdens parkeringsbehov. Skrivelsen gick även med kopia till Göteborgs Stads Kommunstyrelse.

Se skrivelsen i sin helhet på nedanstående länk.

Begäran om ändrat kösystem för södra skärgårdens parkeringsbehov